Od 17:00 do 19:00 hodin bude pro návštěvníky připraven dobový tábor císařského vojska. Členové klubů vojenské historie projdou před 18:00 hodinou obcí Kuks. Následovat budou koncert a přednáška. Po deváté hodině se uskuteční ukázka přepadení hospitalu (nemocnice).

Akce se uskuteční v barokním komplexu na Kuksu, který František Antonín Špork začal budovat v roce 1692. Z původního areálu se dochoval pouze hospital s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou.

Zámek a některé další budovy vzaly za své při povodních a požáru. Areál turistům nabízí kromě prohlídky špitálu výlet do nedalekého Betléma, kde Matyáš Bernard Braun vytesal několik plastik ve volné přírodě. Na konci srpna se v Kuksu také koná tradičně festival Theatrum Kuks.