Největším pokladem ostrova tak zůstala právě ona skála. Je to kámen, druh vápence, který ve vývoji k mramoru zůstal stát někde na půli cesty. Je měkčí a lépe se opracovává. Je většinou bílý, ale najdou se i odstíny šedé a růžové.

Jako snad všem dalmatským městům, také Supetaru vévodí hranolová věž kostelaJako snad všem dalmatským městům, také Supetaru vévodí hranolová věž kostelafoto: Právo/Bohuslav Borovička
Kámen na ostrově těžili už Římané. Postavili z něj mnohé budovy v někdejší Saloně, Diokleciánův palác ve Splitu. Bračský kámen prý použili i při stavbě washingtonského Bílého domu, při poválečné rekonstrukci vídeňské Opery a jsou z něj postaveny i mnohé z benátských paláců.

Kamenná kronika

Dějiny Brače však jsou doloženy až do doby před příchodem Římanů, ale aby se k nim člověk dostal, musí vědět, co a kde hledat.

Tři kilometry od pobřeží, v kopcích nad městečkem Splitska, je osada Škrip, nejstarší na Brači. Viditelným dokladem ilyrského osídlení (11. až 9. stol. př. n. l.) je tzv. kyklopská zeď, opevnění z obrovských balvanů.

Zbylo z něj jen málo, ale přece dost na to, aby na něm Římané ve 3. století n. l. postavili mauzoleum, v němž byly údajně pochovány Prisca a Valerie, manželka a dcera císaře Diokleciána. Ty byly ze Splitu na Brač po jeho smrti vypovězeny.

Součástí kamenné kroniky je i starochorvatský kostel sv. Ducha z 10. stol. a římské sarkofágy na návsi před opevněným palácem dalšího z významných bračských rodů – Ceriničů.

Brač - kamenická škola v PučiščeBrač - kamenická škola v Pučiščefoto: Právo/Olina Táborská

Ovšem mnohé z oněch památek jsou v žalostném stavu a některé najde jen ten, kdo o nich ví. V římském lomu nad Splitskou je ve skále vytesána postava Herkula. Pokud nemáte místa znalého průvodce, nenajdete nejen sochu, ale ani někdejší kamenolom.

Klášter ve skalách

Klášter Blaca založila trojice mnichů, kteří v 16. stol. uprchli z dalmatské pevniny před Turky. Jeskyně a skalní převis posloužily jako základ komplexu v podobě pevnosti, který se do dnešní podoby utvářel tři sta let. Mniši poskytovali za stravu a byt práci několika desítkám lidí, kteří pěstovali olivy a vinnou révu, starali se o včely, chovali ovce a kozy.

Klášter Blaca na ostrově bračKlášter Blaca na ostrově Bračfoto: Profimedia

Klášter fungoval do roku 1962 a v posledních desítkách let ho spravoval už jen představený Nikola Miličič. Vystudoval ve Vídní astronomii a v roce 1926 zakoupil u firmy Zeiss teleskop, který byl v té době největší v Evropě. Objevil několik komet a dvě hvězdy, vedl obsáhlou korespondenci s předními astronomickými ústavy ve světě.

Nejvyšší v Jadranu

Když si prohlédnete muzeum v bývalém klášteře a vrátíte se na hlavní silnici, stojí za to pokračovat výletem na Vidovu goru. Ta je se svými 778 metry nejvyšším místem v celém Jaderském moři. Vede tam pohodlná silnice, na temeni hory je hospoda a především je odtamtud překrásný výhled.

Brač - pohled na pláž Zlatni ratBrač - pohled na pláž Zlatni ratfoto: Právo/Olina Táborská
Vrchol Vidovy (Vítovy) gory je také jednou velikou skalkou. Mezi kameny tam roste množství roztodivných květin, v nichž zkušený botanik pozná zmenšeniny těch, které najdeme i u nás. Sucho, nedostatek půdy a další nepříznivé okolnosti se přičinily o vznik těchto „květinových bonsaí“.

Ostrov bez chleba, bez vody a bez vína – tak označil Brač chorvatský básník Vladimir Nazor. To už dnes neplatí, hladem a žízní tam nikdo nehyne a navíc ostrov nabízí mimořádné množství pozoruhodných míst a zážitků.

RADY NA CESTU

Při cestě do Chorvatska je letos třeba počítat s vyššími náklady nejen na pohonné hmoty, ale také např. na nově zavedený dálniční poplatek ve Slovinsku. I letos budou cestu do Dalmácie komplikovat tunely Mala Kapela a Sveti Rok, kde je průjezdný jen jeden tubus, a proto se tam o víkendech tvoří dlouhé kolony.

V případě nehody
Dopravní nehodu je třeba ihned oznámit policii (tel. 92). V každém případě si majitel vozidla musí vyžádat od policie protokol o nehodě a poškozeném vozidle. Bez tohoto protokolu nelze z Chorvatska s poškozeným vozem vycestovat.

Výše pokut v Chorvatsku za nejčastější dopravní přestupky, jimiž jsou nesprávné parkování, překročení povolené rychlosti, nebezpečné předjíždění nebo nedání přednosti, se pohybuje od 500 až po několik tisíc kun.

V přestupkovém řízení je policie oprávněna zadržet cestovní pas cizího státního příslušníka až na 48 hodin. V oblasti Splitu a Omiše působí letos i čeští policisté. V případě potřeby poskytnou kontakt jejich chorvatští kolegové na číslech 92 nebo 112.

Trajekty
Z pevniny se lze na Brač dostat trajektem ze Splitu do Supetaru nebo z Makarské do Sumartinu. V obou případech trvá cesta necelou hodinu, ale trajekty ze Splitu plují častěji.

Sezónní konzuláty
Do 15. září fungují na pobřeží Jadranu dvě sezónní konzulární jednatelství, na něž se mohou občané ČR v nouzi obracet. Jedno je ve Splitu (tel. 213 448 66, mobil 916 121 660) a druhé ve Rijece (tel. 512 125 15, mobil 916 121 560).