„Pokud jedeme do ciziny, musíme mít s sebou tento Evropský průkaz zdravotního pojištění a nebo papírové potvrzení, které dočasně nahrazuje uvedený průkaz,“ řekl Právu Václav Janalík z Centra mezistátních úhrad v Praze.

Na tento průkaz máme nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To znamená, že místní systém zdravotního pojištění za nás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce.

„Na průkazku pojištěnce máme nárok na tzv. nezbytnou zdravotní péči,“ vysvětluje Václav Janalík. „To je všechno, co bude náš zdravotní stav vyžadovat. Spoluúčast ale budeme platit jako tamní lidé, a v České republice nám po návratu žádná pojišťovna spoluúčast neproplatí.“

Průkaz převoz do vlasti nekryje

Případný převoz zpět na území České republiky například v důsledku vážného zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí není kryt z Evropského průkazu zdravotního pojištění a musíme si ho zaplatit sami.

.: Mezi nejdražší patří zásahy horské služby.foto: LZS ATE POPRAD/Pavol Svetoň

V některých státech musíme také zaplatit při ambulantním ošetření celý účet a s tímto účtem zajít na zdravotní pojišťovnu, která ho proplatí. Odborníci z Centra mezistátních úhrad v Praze doporučují při cestách do zahraničí se vždy připojistit.

„Pokud se chceme vyhnout tomu, abychom na svůj účet nesli náklady na spoluúčast, která v jednotlivých státech je hodně vysoká a může jít do desítek eur, nebo sami v plné výši zaplatili případný převoz zpět do České republiky, je lepší uzavřít komerční cestovní zdravotní připojištění, které tyto náklady kryje,“ řekl Janalík.

Nejlépe je kombinovat oba způsoby pojištění

Ale i komerční připojištění nemusí pokrýt všechno, co nás na cestách v zahraničí může potkat, a proto je lepší využít při krátkodobých pobytech na území jiného členského státu EU kombinaci obou způsobů, to znamená mít u sebe svůj Evropský průkaz zdravotního připojištění i komerční cestovní zdravotní pojištění.

„Pokud například dojde k úrazu pod vlivem alkoholu nebo nějakého nebezpečného sportu, tak tam cestovní komerční připojištění většinou neplatí, a stejně tak, když se nám na dovolené v cizině zhorší naše chronické onemocnění, pro které jsme se dříve léčili,“ říká Janalík.

Tyto stavy ale pokryje Evropský průkaz zdravotního připojištění, ten modrý, který všichni máme. Proto je lepší si pořádně přečíst smlouvu komerčního připojištění.

Možnost refundace

Náš modrý zdravotní průkaz zdravotního pojištění platí ve všech státech EU, dále v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu, ve Švýcarsku, v Chorvatsku a v Makedonii. Neplatí v Černé Hoře, Turecku a Srbsku. S těmito státy ale má ČR smlouvy, a tak nárok na zdravotní péči lze čerpat jiným způsobem. Před cestou si ale musíme vyzvednout speciální papírový formulář u své zdravotní pojišťovny a ten vyplnit.

Pokud v uvedených státech zaplatíme ošetření v hotovosti, je možné se obrátit na svou českou zdravotní pojišťovnu se žádostí o refundaci nákladů. Do států mimo Evropu je vždy nezbytné komerční připojištění.

Kolik zaplatíme u lékaře a v lékárně
Francie

- lékařské ošetření - 30 % nákladů plus 1 euro za návštěvu

- 35-85 % nákladů za léky

- 16 eur za den v nemocnici.

Chorvatsko

- od spoluúčasti pacienta jsou osvobozeny všechny děti do 18 let, přeprava rychlou záchrannou službou, rychlá stomatologická pomoc, zdravotně nezbytná nemocniční péče vyjma nákladů na lůžko a stravu.

- 15 % nákladů za ošetření u lékaře a zubaře

- 30 % z nákladů na den v nemocnici

- 50 % nákladů na některé léky

- každá prohlídka u vybraného lékaře - 10 kun

- každý vydaný recept 10 kun

Itálie

- až 36 eur za lékařské ošetření

- 100 % nákladů za léky

Rakousko

- 4,7 eur za položku na receptu

- 10 eur za den v nemocnici

Řecko

- 25 % nákladů za léky

- 3 eura za neakutní ošetření v nemocnici

Slovensko

Horská služba od roku 2006 není hrazena ze zdravotního pojištění a pro horskou turistiku je proto nutné připojištění.

- 5 Sk za recept plus různá výška spoluúčasti v závislosti na zařazení léku do seznamu léků

- 60 Sk za ambulantní lékařskou službu první pomoci a ústavní pohotovostní službu

- 2 Sk za kilometr jízdy sanitkou mimo zásah zdravotnické záchranné služby

Slovinsko

- 5 až 25 % nákladů za lékařské ošetření

- 25 až 100 % nákladů za léky

- 15 až 25 % nákladů za den v nemocnici

Španělsko
40 % z ceny léku, vyjma důchodců