V roce 1898 tady pražský továrník, ale také fyzik a astronom Josef Jan Frič koupil pozemek pro vědecké účely a vybudoval na něm soukromou hvězdárnu, kterou v roce 1928 věnoval československému státu pro potřeby Univerzity Karlovy.

Kolem observatoře začal brzy po roce 1898 vznikat park s mnoha vzácnými dřevinami a keři, do něhož je budova hvězdárny zakomponována. Jako architekt se na stavbě podílel Josef Fanta, známý zejména svou secesní tvorbou. Historická kopule hvězdárny je dnes muzeem.

150 let stará optika slouží k pozorování slunečních skvrn

V jeho verandě je umístěn tubus Fričova dalekohledu. Víc než 150 let stará optika slouží ve slunečním oddělení k pozorování slunečních skvrn. Jsou zde také přístroje vyrobené převážně Josefem Janem Fričem a dobové fotografie ze stavby hvězdárny. Blízko původní hvězdárny stojí dalekohled se zrcadlem o průměru dva metry.

V prostoru hvězdárny se nachází empírový pomníček z roku 1846 věnovaný dobrovolníkům studentské legie tábořícím na tomto místě při pochodu proti Napoleonovým vojskům v roce 1800.

Pod hvězdárnou stojí vila Leonora slečny Eleonory Ehrenbergové, všeobecně známé jako první Mařenka ve Smetanově Prodané nevěstě. Na ondřejovském hřbitově se dá najít i její hrob.

Hvězdárna pořádá také dny otevřených dveří. Letos poprvé byly už v jarním termínu. „Už na konci května byla otevřena naše odborná pracoviště a návštěvníci si je mohli prohlédnout s výkladem odborníků. Vstup byl zdarma,“ uvedl pracovník hvězdárny Pavel Suchan.

V Ondřejově najdete také další zajímavosti

Zajímavé stavby se dají najít také v samotné obci Ondřejov. Například kostel sv. Šimona a Judy je stavbou románskou, zbarokizovanou v roce 1668. Ke kostelu pat ří fara vystavěná ve slohu barokním městského typu z let 1778–80. Kromě toho je v obci například dochovaný barokní statek a další zajímavosti.

Otevírací doba: od května do září každou sobotu a neděli
Prohlídky začínajív 9, 11, 13.30 a v 15.30 hodin
Cena vstupenky40 Kč, děti do 15 let 20 Kč. Prohlídka v angličtině 100 Kč za osobu.