Turistům je otevřen od dubna do října a letos svým návštěvníkům jako novinku zprostředkovává ukázky ze dvou výstav, které proběhly v loňském roce v Praze.

„Jde o výstavu o Albrechtu z Valdštejna a potom o expozici věnovanou Gallasům a Clam Gallasům,“ přiblížila ředitelka Státního hradu a zámku Frýdlant Jana Pavlíková. A právě s těmito historickými osobnostmi je dominanta města úzce spjata.

.: Zámek Frýdlant foto:vitejte.cz

Prvními majiteli hradu byli od poloviny 13. století Ronovci, které později vystřídali Bibrštejnové. Ti se zasloužili zejména o rozšíření hradu. Od roku 1558 se na Frýdlantu usídlili Redernové, kteří se zasloužili o výstavbu zámku a zámecké kaple.

Jejich zkonfiskovaný majetek koupil roku 1622 Albrecht z Valdštejna – vévoda frýdlantský, generál císařských vojsk, jedna z nejvýznamnějších osobností třicetileté války. Po jeho zavraždění roku 1634 přicházejí do Frýdlantu Gallasové, od roku 1757 Clam-Gallasové.

Pro veřejnost otevřeli i kastelánské křídlo

Ti obývali zámek až do roku 1945, kdy byl zkonfiskován Benešovými dekrety a hraběnka Clotilda z něj odešla do Vídně, kde také později zemřela. Československý stát rozšířil části přístupné návštěvníkům nejprve o dolní zámek a v 60. letech i o kastelánské křídlo. Roku 1960 byla na dolním zámku odhalena původní redernovská sgrafita.

Po roce 1995 probíhaly na hradu a zámku postupně nejrůznější stavební i restaurátorské úpravy. Byly opraveny střechy, interiéry se dočkaly obnovení původní výmalby a do někdejší podoby byly instalovány také některé ze sbírek.
Hrad a zámek Frýdlant nabízí největší prohlídkový okruh ze všech památek v Libereckém kraji.

Rozcestník u Zámku Frýdlant směřuje turidty na další významné cíle Frýdlantska. .: Rozcestník u Zámku Frýdlant směřuje turidty na další významné cíle Frýdlantska. foto: Právo/Barbora Silná

Frýdlant nabízí návštěvníkům nejstarší zpřístupněnou expozici ve střední Evropě. Hradní muzeum tu totiž už v roce 1801 zpřístupnili sami Clam-Gallasové. Kromě toho se při 120 minutovém prohlídkovém okruhu podívají návštěvníci do zámecké kaple s cennými mobiliáři anebo dvou zámeckých křídel.

Kuchyně s dobovým vybavením

Milovníci historie tak nahlédnou do zámecké kuchyně s dobovým vybavením – nádobím, porcelánem, sklem, ale i nejrůznějším naběračkami či příbory. Velkým lákadlem je také sbírka zbraní od doby husitské přes renesanci, třicetiletou válku až po 19. století.

Zámecká obrazárna zase nabízí návštěvníkům vynikající díla barokních a nizozemských mistrů. Pozoruhodný je také velký soubor dýmek, zámecká kuchyň, vrchnostenská kancelář a dětský pokoj s hračkami z konce 19. století.
Zámek je otevřen každý den od 9 do 16 hodin. Vstupné činí sto korun pro dospělé a polovinu pro děti.