Kulturně historickou akci, která má podklad ve skutečných událostech a cestách velkého krále a císaře. Vždy po Velikonocích je jako svátostiny ukazoval poutníkům z celé Evropy v kapli na pražském Dobytčím trhu (Karlovo náměstí). Poté je slavnostně vezl zpět na Karlštejn, který zbudoval Karel IV. jako pevnost pro korunovační klenoty Svaté říše římské.

.: Krásné dámy v bohatých kostýmech nebudou chybět.
foto: Archiv Královský průvod

Na Karla IV. si zahraje Vladimír Čech, na jeho manželku Alžbětu (Elišku) Pomořanskou (známou silačku ohýbající meče) příbramská herečka Debora Štolbová, která už s lehkostí improvizuje ve staročeštině.

Karlova bratra Jana Jindřicha ztvární středočeský hejtman Petr Bendl, Václava Lucemburského, nevlastního bratra, pražský primátor Pavel Bém.

Císaře Karla IV. poctí rychtáři příslušných měst

Rychtáři příslušných měst připravili císaři obvykle poctu i žádosti. Nejinak tomu bude se starosty obcí, kudy císařský pár pojede.

V Radotíně, kam průvod dorazí odpoledne, budou veřejnost bavit po celý den žáci zdejší školy, hudební tělesa, divadelní spolek Gaudium, šermíři. Dobové písně zazpívá Markéta Mátlová. V Černošicích potěší historický jarmark, hry a soutěže. Specialitou se stane dámská šermířská a taneční skupina.

České korunovační klenoty. .: České korunovační klenoty. foto: Právo/Fototéka Pražského hradu

V Dobřichovicích se obzvlášť dobře připravili, neboť odtamtud průvod vyráží až další den. Poutníky tam čeká divadlo Trakař, hudba, tanec, šermíři, koncert Hradišťanu a od 22.00 představení Noc na Karlštejně.

V sobotu vyvrcholí průvod rytířským turnajem

V sobotu se pokračuje se zastávkami v Letech, Řevnicích, Hlásné Třebani až na louku u karlštejnského mostu. V podhradí už od dopoledne pobaví středověké kratochvíle s klauny, soubory starého tance a hudby.

Slavnost po příjezdu císaře vyvrcholí rytířským turnajem a uložením replik císařských korunovačních klenotů do kaple svatého Kříže na Karlštejně.

Loni se akce zúčastnilo kolem 26 000 lidí. Proto bude běžný provoz na trase průvodu poněkud ztížen a 7. června po většinu dne průjezd Karlštejnem zakázán.

Program Královského průvodu z Prahy na Karlštejn
Pátek 6. června 2008
10.00Pražský hrad – začátek průvodu před katedrálou sv. Víta
17.30Černošice
19.30 Dobřichovice - zámek
20.00koncert Hradišťanu v Dobřichovicích
Sobota 7. června 2008
10.00 Dobřichovice - zámek
14.30 Hlásná Třebaň
15.30 Karlštejn – louka u mostu
16.30 průvod vyráží na hrad
17.30 císař s nejbližším dvorem se odebere uložit klenoty do kaple sv. Kříže
20.00 koncert - Miro Žbirka, Gulo Čar - Karlštejn - louka u mostu