Přibližně 50 % všech českých zahraničních dovolených strávili vloni Češi v Chorvatsku, na Slovensku, v Itálii nebo v Rakousku. A právě do těchto zemí směřuje drtivá většina našich občanů po silnici a podobně tomu bude i letos.

Ve Španělsku hrozí za překročení rychlosti odnětí svobody

Španělsko od letošního roku velmi zpřísnilo postihy dopravních přestupků, zahraniční návštěvníci si tak letos musí dávat velký pozor. Ve Španělsku vstoupila na začátku prosince v platnost novela trestního zákona, která zpřísňuje postihy řidičů za porušení pravidel silničního provozu.

Podle této nové úpravy tak je nyní možno postihnout trestem odnětí svobody až do výše 5 let řidiče, kteří překročí nejvyšší povolenou rychlost o 60 km/h v obci a o 80 km/h mimo obec.

Stejné tresty hrozí za řízení vozidla pod vlivem alkoholu či drog.
Odmítnutí podrobit se vyšetření na obsah alkoholu či drog v krvi může být potrestáno 3 až 6 měsíci odnětí svobody. Vloni navštívilo tuto zemi přibližně 220 tis. českých turistů, což řadí Španělsko na 7.místo popularity mezi českými turisty.

Povolené množství alkoholu v krvi v Evropě

Zatímco v České republice a na Slovensku platí nulový limit, v Chorvatsku, v Itálii a v Rakousku je povolena hranice 0,5 promile alkoholu v krvi. V Chorvatsku však nadále platí nulový limit pro všechny řidiče do 24 let. Právě z toho důvodu je ovšem potřeba situaci nepodcenit, jelikož uhlídat sám sobě tuto hranici je logicky velice obtížné a 
Pokuty jsou v těchto zemích vzhledem k příjmům v České republice velice vysoké (viz. níže).

Jen pro zajímavost nejvyšší množství alkoholu v Evropě je u řidičů povoleno ve Velké Británii, Irsku, Lucembursku a na Maltě, v těchto čtyřech zemích platí shodně maximální hranice 0,8 promile alkoholu v krvi.

Především v zemích původní patnáctky EU je potřeba dbát opatrnosti ohledně dodržování pravidel silničního provozu, jelikož pokuty jsou mnohem vyšší, než u nás v České republice.

Řidiči jedoucí do zahraničí by měli především zkontrolovat vozidlo, doplnit nejen vodu do chladiče a odstřikovačů, ale zkontrolovat také motorový olej a stav pneumatik, popřípadě lékárničky. Nezapomeňte na dostatek financí pro případné pokuty a další možné komplikace.

Výše pokut v Evropě

Překročení rychlosti o 20 km/h
Česká republikaod 1 000 Kč ( 38 EUR)
Itálie od 150 EUR ( od 3900 Kč)
Rakousko
20 - 55 EUR
Chorvatsko od 40 EUR
Slovensko od 30 EUR
Jízda na červenou
Itálie 150 EUR
Rakousko
70 - 145 EUR
Chorvatsko
od 140 EUR
Slovensko do 200 EUR
Česká republika
od 1 000 Kč ( 38 EUR)
Jízda pod vlivem alkoholu
Itálie
od 280 EUR
Rakousko od 220 EUR
Chorvatsko
od 70 EUR
Slovensko od 295 EUR
Lucembursko od 1 250 EUR
Polsko od 1 300 EUR
Velká Británie až 7 350 EUR ( 190 000 Kč)