V zemích EU a EHP má občan ČR stejné podmínky pro čerpání péče jako tamní obyvatelé v rámci povinného zdravotního pojištění. Může se nechat ošetřit v ordinacích a nemocnicích placených z veřejných zdrojů.

Hradí stejné poplatky a spoluúčast jako místní obyvatelstvo: platby se pohybují od 50 do 2 000 korun za návštěvu lékaře, několik stovek korun za předepsané léky a běžné jsou i poplatky za pobyt v nemocnici.

Schovávejte si účtenky o lékařské péči a pojiš´tovně vám je proplatí

„Pokud člověk musel vyhledat ošetření a z nějakého důvodu je uhradil hotově, měl by si schovat účtenky. Po návratu může u své zdravotní pojišťovny žádat náhradu, a to bez zaplacené spoluúčasti,“ říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Jiří Rod. Spoluúčast pokryje cestovní zdravotní pojištění. Lidé by proto měli zvážit, zda se připojistí.

Veřejné pojištění pokrývá jen nezbytnou zdravotní péči, bez poplatků a spoluúčasti. Nehradí ani převoz pacienta nebo ostatků do Česka. Z veřejného pojištění nelze uhradit ani léčbu v soukromém zařízení, kde se platí jen hotově.

Pojištění hradí náklady na nutnou a neodkladnou léčbu onemocnění a úrazů, akutní ošetření zubů a repatriaci. Je možno ho doplnit úrazovým pojištěním či pojištěním odpovědnosti za škodu při cestách. Limit se liší podle rizik, například pro sport.
Některé sporty ale jsou nepojistitelné, např. horolezectví, skialpinismus, speleologie či extrémní a adrenalinové sporty.

Kde lze uplatnit Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)
v zemích EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
v zemích Evropského hospodářského prostoru: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
ve Švýcarsku na základě dohody o volném pohybu osob
v Chorvatsku na základě dohody mezi českým Centrem mezistátních úhrad a chorvatským úřadem zdravotního pojištěn

Zdroj: VZP