"Pouhým okem není planeta Mars na denní obloze viditelná, již v menším dalekohledu ji ale můžeme i za jasného dne na obloze pozorovat," dodal. Člověk ale podle něj musí vědět, kde Mars hledat, protože na denní obloze nejsou žádné nebeské objekty, s výjimkou Slunce, Měsíce a zřídka i Venuše, tak zřetelně viditelné jako na obloze noční.

K dennímu pozorování jasných planet sluneční soustavy a hvězd je obvykle potřeba mít speciální naváděcí zařízení, jimiž jsou astronomické dalekohledy již běžně vybaveny, a znát souřadnice hledaného tělesa na obloze.

Pravá část měsíce bude vidět i na jasné denní obloze

V sobotu 10. května bude Měsíc "starý" pět dní. Levá, větší část měsíčního disku bude neosvětlená a nepozorovatelná, zatímco menší pravá bude i na jasné denní obloze viditelná jako srpek tvaru písmene "D". Mars vstoupí do zákrytu Měsíce na jeho neosvětlené straně a za hodinu vystoupí na jeho osvětlené straně.

Ve Vlašimi vznikl astronomický kroužek v roce 1954. Díky několika nadšencům v čele s Janem Zajícem se v roce 1958 začalo s výstavbou hvězdárny, která byla otevřena o tři roky později. Hvězdárna díky spolupráci s vědeckými ústavy zejména v oblasti sluneční fyziky a radioastronomie získala uznání v ČR i v zahraničí.

Od roku 1997 hvězdárnu provozuje Vlašimská astronomická společnost. Hlavním úkolem tohoto občanského sdružení je vedle zachování a rozvoje činnosti hvězdárny především propagace a popularizace astronomie a ostatních vědních oborů mezi širokou veřejností, zejména mládeží.