Celou oblast protíná řada značených i neznačených cyklotras a cyklostezek, jejichž povrch je z větší míry asfaltový. Všechny jsou nenáročné s minimálním převýšením, a tak jsou vhodné pro rodinnou cykloturistiku s dětmi.

Mezi nejvýznamnější patří Moravská cyklostezka (trasa číslo 51), jejíž šestnáctikilometrovou trasu mezi Horkou nad Moravou a Litovlí doprovází i naučná stezka „Luhy Litovelského Pomoraví“. Po trase je 11 zastavení s informačními panely, které seznamují návštěvníky s životem vzácných rostlin a živočichů lužních lesů.

Nejkrásnější trasa přes Plané loučky a přírodní koupaliště Poděbrady

Napojit se na ni lze přímo z Olomouce, a to několika způsoby. Nejatraktivnější trasa vede přes Plané loučky a přírodní koupaliště Poděbrady. Z Horky nad Moravou pokračujeme do lesa k Lovecké chatě, která je příjemným místem pro odpočinek i občerstvení.

Dále pokračujeme přes Hynkov do Lhoty nad Moravou, kde by bylo „hříchem“ neochutnat vyhlášené uzeniny v hospodě Pod Lipou. Ze Lhoty se dá jet na Střeň, případně opačným směrem na Náklo (koupání ve zdejší pískovně) a Příkazy (Hanácký skanzen). My však budeme pokračovat po „jednapadesátce“ do Litovle.

Trasa vede skrz romantický areál Nové Zámky

Z Hanáckých Benátek, jak je město nazýváno, trasa pokračuje přes Nové Zámky k vyhlášené Rybářské hospodě na Nových mlýnech. Kdo však má rád terén, měl by se vydat z Litovle (od nádraží Českých drah) k řece Moravě a dále vesměs podél jejího koryta naučnou stezkou „Romantický areál Nové Zámky“, která návštěvníky seznamuje s krajinou v okolí Nových Zámků.

Stezka končí rovněž u zmíněné Rybářské hospody (je zde jen turistické, modré značení). Na trase se nachází obelisk „Komín“ a Chrám přátelství – Templ (kruhový letohrádek na skále nad řekou Moravou). Přímo v Nových Mlýnech pak vodní mlýn z druhé poloviny 16. století, který byl přestavěn v roce 1923 na vodní elektrárnu. Ta je v činnosti dodnes.

Celou oblast protíná řada značených i neznačených cyklotras a cyklostezek, jejichž povrch je z větší míry asfaltový.foto: PRÁVO/Radek Malina

Za návštěvu nepochybně stojí zdejší Mladečské jeskyně, které leží pod vrchem Třesín a nalezeny v nich byly v 19. století mj. tři fosilní lebky člověka z období paleolitu (přibližně 30 tisíc let př. n. l.), tedy z poslední doby ledové.

Cennými však byly i nálezy množství koster lidí starší doby kamenné s četnými doklady o jejich přítomnosti, jako byly kamenné nástroje či ohniště.

Po cestě najdete také občerstvení

Po případném občerstvení se od Rybářské hospody vrátíme asi 200 metrů nahoru směrem na Litovel. Z hlavní silnice zamíříme do lesa a dál podle cyklistických značek lesem k Úsovu. Z něj vyjedeme prakticky až nad městem, do kterého se spustíme jedním z mála prudších sjezdů. I zde je řada možností na občerstvení.

Doporučujeme vyjet krátký, ale velmi příkrý kopec směrem na Uničov až k restauraci naproti zdejšímu zámku, který nabízí především unikátní sbírku loveckých trofejí. Nepochybně si „uděláte“ žízeň.

Z Úsova se již budeme vracet zpátky na Litovel. Ze silnice na Uničov odbočíme na první cestu vedoucí doprava. Po několika desítkách metrech nás čeká parádní sjezd do Králové, odkud míříme neustále po hlavní silnici. Poté, co přejedeme železniční trať, to máme už jen „za pár“ do Červenky.

Z Červenky jedeme do Litovle a z ní tentokrát cestou okolo fotbalového hřiště, která nás zavede zpět na „jednapadesátku“. Po již známé cestě se přes Lhotu nad Moravou, Hynkov a Horku nad Moravou vracíme zpět do Olomouce. Za sebou budeme mít přibližně 80 vesměs příjemných kilometrů.