Jak postupovat?

Z listingu webové stránky vyčtete souřadnice uložení schránky, pokud k tomu není potřeba ještě vyluštit nějaký úkol. Nedozvíte se ale nic navíc, protože třeba i v komentářích ostatních kešerů je zapovězeno napovídat.

Kešeři se podívají do internetové mapy a informace si uloží do svého GPS. Pak už nezbývá než vyrazit ven, do města nebo do přírody. Nález keše se musí po návratu hned zapsat na webu. Zakladatel tak má přehled o své skrýši a hledači si mohou vést svoji evidenci nálezů.

Od počítače do přírody

Tato hra se tak stává novým společenským fenoménem, který navíc přivádí mladou generaci, závislou na počítačích, zpět ven do přírody. Všechny kačery, jak se také v hantýrce říká geocacherům neboli hledačům pokladu, spojuje rostoucí zájem o tento koníček, až vzniká určitá komunita lidí.

Česko je plné skrýší a pokladů

Začátečníci se nejdříve pokoušejí keše především hledat a teprve později se stávají i jejich zakladateli. Zakladatel „keše“ ukryje kdesi v přírodě či ve městě krabičku s obsahem a její uložení pečlivě zaměří pomocí GPS – globálního polohovacího systému.

Schránka kešky nalezené poblíž pražského Krejcárku. Uvnitř byl krom jiných drobností i žlutý gumový zajíc.

Schránka kešky nalezené poblíž pražského Krejcárku. Uvnitř byl krom jiných drobností i žlutý gumový zajíc.foto: Právo/Jiří Libra

Nutno dodat, že při geocachingu nejde jenom o samotné hledačství a hon za poklady. Ve skrýši se často nacházejí předměty spíše symbolické ceny, odznaky, mince, figurky, které si až na dvě výjimky nelze přivlastnit – nanejvýš je můžete za něco vyměnit a schránku nechat dalším, co přijdou po vás.

Hledání ukrytých pokladů je pak dobrou příležitostí pro víkendovou procházku či výlet. „V České republice je koncentrace keší vysoká, takže není problém na nějakou po cestě narazit. Například v Praze jich je přes 500 a v okolí Žďáru se nachází kolem padesátky skrýší,“ říká osmadvacetiletý Jiří Libra ze Žďáru nad Sázavou.

Pozor na mudly

O keších se nesmí dozvědět nikdo nepovolaný. Lidem, kteří nic o věci netuší, se říká mudlové. Pokud vás pozorují, jak se zajímáte o nějaké místo neobvykle dlouho, musíte hledání přerušit a vrátit se tam v jinou dobu. Mudlové totiž můžou hru ohrozit. Proto drží kešeři všechny informace v tajnosti a skrýše maskují.

Kešeři se podívají do internetové mapy a informace si uloží do svého GPS. Pak už nezbývá než vyrazit venfoto: NOVINKY/Jan Čech

Jak naložit s pokladem

Uvnitř schránky najdete tužku a logbook, což je návštěvní kniha keše, do které na prvním místě zapíšete svůj nález – uvádí se přezdívka, datum, poznámka o průběhu hledání a poděkování. Kdo odhalí úkryt jako první, zapisuje do logbooku zkratku FTF. Znamená to First To Find – Našel jsem první.

Součástí keše jsou také předměty na výměnu, ale pozor! Můžete si je vzít jen tehdy, pokud do krabičky vložíte nějakou náhradu, která by měla mít stejnou nebo vyšší hodnotu. Pouze dvě zvláštní věci, které se mohou ve skrýši objevit, si ale ponechat nemůžete: jedná se o travelbug a geocoin.

Typy schránek

TradičníSouřadnice vedou přímo k místu, kde jsou schované. Je jich nejvíc a jsou obecně nejjednodušší na nalezení, zejména z hlediska času.
MultiSouřadnice vás zavedou na startovací bod, na kterém však schránku nenajdete. K jejím cílovým souřadnicím se musíte propracovat přes určitý počet dalších bodů, na kterých najdete nápovědy kudy a jak postupovat dál. Postup je vždy popsán v popisu keše.
Mystery a PuzzleSouřadnice ukazují jen poblíž keše, abyste orientačně znali lokalitu. Pro zjištění finálních souřadnic musíte rozluštit hádanku. Typickými příklady jsou matematické výpočty, převod číselných soustav, počítání písmenek, rozluštění stereogramu atd…
WebcamTyp keše bez schránky, které se již v rámci geocachingu nově nezakládají. Cílem je dostat se před objektiv určené webové kamery a s pomocí přítele a telefonu se vyfotit (a uložit snímek na internetu). Takováto fotka je pak důkazem vaší návštěvy pro uznání keše.
EarthcacheZa poklad se považuje samotné unikátní místo, na které vedou souřadnice. Zakladatel proto pro uznání nálezu stanoví jinou podmínku, např. vyfotografování, zjištění nějaké informace z místa apod.
VirtuálníSouřadnicích není ukryta žádná skutečná schovaná schránka. Geocacher musí na hledaném místě něco zjistit (např. jména na pomníku apod.) a odeslat tyto informace zakladateli keše pro uznání logu. Tyto skrýše již není možné zakládat, ale je možné je stále hledat.
Cache In Trash Out Event (CITO)Setkání, na kterém se geocacheři snaží vyčistit vybrané území od nepořádku a odpadků, které v přírodě ponechali lhostejní lidé.

Travelbug a geocoin - putující artikly

Travelbug představuje vše, co je opatřené kovovým identifikačním štítkem. Slouží k putování z keše do keše, proto i vy, pokud takovou skrýš najdete, měli byste travelbug uschovat zase na další místo.

Doba mezi vyjmutím travelbugu z jedné keše a umístěním do jiné keše by měla být maximálně dva týdny. Druhým putujícím předmětem mezi kešemi je takzvaný geocoin – unikátní kovová mince. I ona je určena k přemisťování.

Desatero geocachingu
1.Měj na paměti, že největším pokladem je místo, na kterém se keš nachází. Podle toho se k tomuto místu chovej.
2.Při objevení skrýše vždy dávej pozor, aby tě při tom nikdo neviděl.
3.Keš nikdy nepřemisťuj na jiné místo a neodnášej ji nikam pryč na dlouhou dobu.
4.
Při vracení keše na její místo ji vždy řádně zamaskuj, minimálně tak, jak byla při tvém nalezení.
5.
Do keše vkládej jen takové věci, které mohou mít pro někoho nějakou užitnou hodnotu.
6.
Do keše nedávej věci, které nepatří do rukou dětem.
7.
Při logování na internetu vždy popravdě uveď, jak se ti keš líbila.
8.
Do logu na internetu nikdy neuváděj indicie, které by ostatním usnadnily hledání.
9.
Travelbugy a geocoiny si vždy ponech jen na nezbytně krátkou dobu a pošli je dál na cestu.
10.
Při kešování dbej na to, aby sis z cesty pamatoval i něco víc, než jen velikost schránky.