Dnešní podobu získala Malta v době, kdy patřívala rytířům řádu sv. Jana z Jeruzaléma, známým později jako maltézští rytíři. Po neblahých zkušenostech s tureckým obléháním byla Valletta, jak se hlavní město Malty jmenuje, koncipována jako pevnost.

Valletta byla postavena na temeni mohutného skalního výběžku Sciberras, které bylo srovnáno a podle přesných plánů se začalo stavět. Obdélníkový půdorys byl rozdělen dvanácti příčnými a devíti podélnými ulicemi.

Zejména ty hlavní jsou široké a rovné, aby se jimi rychle a bez překážek mohlo přesouvat vojsko. V letních vedrech navíc – i na to stavitel myslel – funguje toto uspořádání jako přirozená klimatizace, vítr může ulicemi volně profukovat.

Město vzniklo podle jasné koncepce

Bylo to zřejmě poprvé v dějinách, že celé město vzniklo s jasnou koncepcí a podle plánů na rýsovacím prkně. Než se začalo stavět, byla ve skále vyhloubena kanalizace, na niž byla napojena každá budova.

Žádný dům nesměl vyčnívat do ulice a mezi budovami nesměly být proluky. Kromě kanalizace, dvakrát denně proplachované mořskou vodou, byl zaveden efektivní systém svozu a likvidace odpadu. Svým uspořádáním a fungováním Valletta daleko předčila všechna tehdejší města.

Ilustrační fotoBalkóny, portály, dveře a klepadla na nich, celky i detaily působí jako kulisy hollywoodského filmu, které ještě nestačili rozebrat.foto: Právo/Bohuslav Borovička

Maltská metropole je městem, které návštěvník snadno zvládne za jediný den. Většina paláců je nepřístupná, takže zbývají muzea, kostely, audiovizuální průřez dějinami Malta Experience v pevnosti San Elmo.

Zážitkem je však samotná procházka ulicemi města. Balkóny, portály, dveře a klepadla na nich, celky i detaily působí – hlavně v neděli ráno, kdy jsou ulice ještě prázdné – jako kulisy hollywoodského filmu, které ještě nestačili rozebrat.

Chrám sv. Jana ukrývá ostatky českého šlechitce

Hlavním z maltských kostelů je chrám sv. Jana, patrona maltézských rytířů. Je to majestátní, byť zvenčí poměrně prostá, barokní stavba s bohatou vnitřní výzdobou.
Podlaha je vyložena 369 mramorovými deskami, pod nimiž jsou uloženy ostatky rytířů.

V kapli německé lóže je mj. náhrobní deska, pod níž podle nápisu odpočívá Francisco Sigismundo, Comiti de Thun, magno bohemiae priori. Kromě tohoto českého šlechtice jsou prý v kostele pohřbeni ještě další rytíři.

Řád sv. Jana
Řád sv. Jana míval osm lóží, provincií. V jeho čele stával velmistr, volený na doživotí a podřízený pouze papeži. Rytíři, nejvýše postavení příslušníci řádu, museli prokazovat šlechtický původ do šestnáctého kolena. Později vzniklo více kategorií členství a rytířem se dnes může stát i osoba zasloužilá, byť ne urozená, což platí zejména o americké odnoži řádu. Novinkou také je, že v řádu mohou být vedle rytířů i dámy.

Z formálního hlediska je v hierarchii kostelů na prvním místě katedrála v Mdině, někdejším sídelním městě ostrova. Dnes je Mdina něčím jako městskou památkovou rezervací. Ve starém městě, v němž žijí jen asi čtyři stovky obyvatel, si návštěvník připadá jako v kamenných kulisách, kde se zastavil čas.

Zázrak, který se stal v kostele v městečku Mosta

Sběratelé zázraků by neměli vynechat městečko Mosta. Je tam kostel z 19. století, jehož kupole je nesena jen obvodovými stěnami, což je při jejích rozměrech stavitelský unikát.

Zázrak se zde udál 9. dubna 1942 v 16.40 hod. Na kostel, v němž se konala bohoslužba, dopadla německá bomba. Proletěla střechou a nevybuchla. Zázrak – jak se později ukázalo – měl pozemský původ. Bomba byla plná písku.

Starověké stavby skrývají záhady

Keramické předměty, kosti zakrslých mamutů a další nálezy v jeskyni Ghar Dalam nasvědčují tomu, že Malta byla osídlena již nějakých sedm tisíc let před naším letopočtem.

Současná věda však neumí dát odpověď na to, kdo byli ti lidé a odkud se na skále, vzdálené od pevniny sto kilometrů, vzali. Podobně bezradná je ale i v případě megalitických staveb.

Velké a členité komplexy, postavené z mnohatunových opracovaných vápencových bloků, sloužily pravděpodobně náboženským účelům. Nejznámější jsou Hagar Quim a Tarxien na Maltě a Ggantija na Gozu.

Postavili je někdy v letech 3 600 až 2 500 před naším letopočtem a jsou to pravděpodobně jedny z vůbec nejstarších zachovalých staveb na světě.

Badatelé se zaměřují na podmořskou archeologii

Badatelé vkládají velké naděje do podmořské archeologie. Podle řady dosavadních nálezů není vyloučeno, že až bude jednou technika dosti pokročilá a dost peněz na její zaplacení, na dně mořském se najdou odpovědi na dnes nezodpovězené otázky.

Možná to byla obrovská tsunami, možná vulkanická exploze, co ukončilo vývoj lidských společenství z doby megalitů. Ti nejtroufalejší snílci dokonce nevylučují, že na mořském dně by se mohlo najít to, co zbylo z bájné Atlantidy.

Jazykové studium

Pro snaživce, kteří si chtějí z dovolené dovézt víc než zážitky a suvenýry, doporučujeme studium jazyků. Třeba na Maltě, kde mají víc než 50 jazykových škol a hlavně tradici. Ve skupině lidí ovládajících jazyk na podobné úrovni se člověk rázem zbaví komplexů. K zahození není ani možnost navázat kontakty z celého světa.

Rady na cestu
MaltaCelková plocha ostrovů je 316 km2, z toho Gozo měří 67 km2. Na Maltě žije 400 tis. obyv., z toho přes 30 tis. na Gozu. Od Sicílie je Malta vzdálena 93 km, od severoafrických břehů necelých tři sta.
Od jara do jaraMalta je celoroční turistickou destinací, protože pláže a moře jsou jen doplňkem toho, za čím tam většina lidí jezdí. Nicméně, nejpříznivější počasí je od pozdního jara do půlky července a v září a v říjnu.
Čas, peníze, zásuvkyMalta je ve stejném časovém pásmu jako ČR. Místní měnou je od ledna euro. Zásuvky jsou na Maltě většinou „anglické“. Nemáte-li potřebnou redukci, lze ji koupit v místních obchodech, nebo vypůjčit v recepci hotelu.
Na rozhraníMalta byla 150 let britskou kolonií. Z toho jí zůstaly telefonní budky, správní, vzdělávací a soudní systém, poštovní schránky a autobusy značky Bedford. To ale nic nezměnilo na tom, že Malta je ostrovem na rozhraní jižní Evropy a Orientu. Životní styl je uvolněnější a méně hektický, než ten, na který jsme zvyklí.
Jak na MaltuNejjednodušší a nejpohodlnější je využít služeb cestovní kanceláře. Cesta letadlem z Prahy trvá dvě a půl hodiny, cestovky volí ubytování tak, aby to nebylo daleko k moři a na všechna další zajímavá místa vás dopraví.

 

Web: mzv.cz, malta-info.cz, maltadirect.com, visitmalta.com.