Chráněná krajinná oblast Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území je známo více než 1000 jeskyní, z nichž čtyři jsou přístupné veřejnosti. Nejznámější je Punkevní jeskyně, kterou protéká částečně podzemní říčka Punkva a celý komplex je propojen se známou propastí Macocha, která je hluboká přibližně 138 metrů.

Dalšími třemi jeskyněmi, které jsou otevřené veřejnosti, jsou Kateřinská jeskyně, která je známá unikátními stalagmity, jeskyně Balcarka s barevnou krápníkovou výzdobou a Sloupsko-šošůvské jeskyně, tvořené majestátnými chodbami a podzemními propastmi.

Dno propasti Macocha zdobí malé jezírko. Foto: speleophoto.com

Právě část Sloupsko-šošůvské jeskyně se dlouhá léta využívá ke speleoterapii. Děti se zabalí do spacáků, lehnou si v jedné části jeskyně na jakési postele, zhasne se světlo a všichni zhluboka dýchají. Pro děti je tento několikahodinový pobyt v jeskyni, který se opakuje několikrát týdně, zážitkem. Slyší, jak nad nimi ve tmě létají netopýři a přitom dýchají vzduch, který jim pomáhá v boji s jejich nemocí.

Moravský kras táhne i historiky. Vždyť na stěně jeskyně Býčí skála byla nalezena nejstarší česká nástěnná malba, která je stará přibližně 5200 let. Býčí skála ovšem není otevřená veřejnosti, podobně jako dalších více než tisíc jeskyní.

Jeskynní systém Rudické propadání Býčí skála v Moravském krasu je se svojí délkou více jak 12 kilometrů druhý nejdelší v České republice. Zde se nachází také 153 metrů hluboká Rudická propast, nejhlubší v České republice. Podzemní tok Jedovnického potoka padá do hloubky 86 metrů soustavou vodopádů z nichž nejvyšší měří 35 metrů.

Prozkoumávání Býčí skály je výjimečný zážitek. Foto: speleophoto.com

Pokud vás zajímá, co vidí speleologové při objevování nových jeskyní, doporučujeme prohlédnout si veřejné album fotek z podzemí na stránkách speleophoto.com, kde najdete opravdu velké množství fotografií z podzemních oblastí Moravského krasu.

Nejdelším jeskynním komplexem v ČR je Amatérská jeskyně. Délka prozkoumaných prostor dosahuje téměř 35 km. Celý jeskynní systém tvoří: Sloupsko-šošůvské jeskyně s propadáním Punkvy, jeskyně Nová Rasovna, Piková dáma, Spirálka, C 13, Stará a Nová amatérská jeskyně, propast Macocha a ve vývěrové části Punkevní jeskyně. Při objevování Nové amatérské jeskyně zahynuli v roce 1970 dva speleologové, Milan Šlechta a Marko Zahradníček, které zaskočila nenadálá povodeň.

Amatérská jeskyně. Foto: speleophoto.com

Moravský kras ovšem není jen oblastí jeskyní. Okolí nabízí také velké množství kulturních památek. Větrný mlýn v Rudici z roku 1865, zámek Rájec nad Svitavou či Mariánský chrám Křtiny.