Svět židovského alternativního hnutí nazývaného chasidismus už dnes jen odevzdaně přežívá. Po druhé světové válce, kdy byla většina členů této mnohatisícové komunity žijící na území Haliče (dnešní Polsko a Ukrajina) deportována do koncentračních táborů v Polsku a Německu, ale přeci jen zůstalo několik významných center, která se dají navštívit.

Než se vydáte hledat místa, kde moudří cadikové učili svoje žáky, kde chasidé tančili extatické tance až do úplného vyčerpání a kde se lidé zoufale pokoušeli přivolat Mesiáše, bude dobré alespoň okusit, co to onen zmiňovaný chasidsimus vlastně je.

A tady si pomůžeme citací z úst rabína: "Víte, co je to chasidismus? Znáte příběh o kováři, který se chtěl osamostatnit? Koupil kovadlinu, kladivo a měch a dal se do práce. Marně. Nic se nedělo. Tehdy mu řekl jeden starý kovář, kterého poprosil o radu: ,Máš všechno, co potřebuješ, jen jiskru nemáš.‘ A to je chasidismus. Jiskra."

Zanedbané ale krásné

Polské židovské památky mohou nemile překvapit svojí zanedbaností. V Polsku se začaly řešit teprve nedávno, ačkoli tu existovalo významné centrum judaismu, zdejší památky jsou v podobném stavu jako ty české před 10-15 lety. Ale půvab mají i tak, a navíc si je užijete pěkně v soukromí, bez davů fotících turistů.

Židovské hřbitovy s unikátními motivy naleznete téměř v každé vesnici ve východní části země, v okolí města Lublin. To ostatně bylo jedním z nejdůležitějších židovských center. Dnes se zde nacházejí dva židovské hřbitovy - starý a nový.

Zatímco nový připomíná svým pokusem o moderní hřbitovní architekturu létající talíř těsně před startem, starý hřbitov je mystikou přímo dýchá. Na macevách (náhrobní kameny) naleznete tradiční symboly kohenů (kněžích)- žehnající ruce, symboly znázorňující nejrůznější vlastnosti zemřelých- např.štědrost v podobě ruky vhazující minci do kasičky nebo obrazy zvířat odkazující ke jménům nebožtíků.

Z posledně jmenovaných symbolů na macevách často naleznete třeba jelena, medvěda nebo vlka- zvířata znázorňující jména Cvi nebo Hirš (jidiš), Dov nebo Beer a Zeev nebo Wolf.

Synagogy nelze vynechat

Kromě návštěvy hřbitova skýtá mnoho dobrodružství i pátrání po synagogách. I v tomto případě se můžete dočkat velkého zklamání. Třeba synagoga v Pšisše Vás svou velikostí a umístěním uprostřed obce v představách přenese do minulosti, kdy tato vesnice bývala centrem chasidské moudrosti. Dnešní reálný stav vás ze sna rychle probere.

Podobně běhá mráz po zádech při návštěvě Lublinu, kde na místě bývalé synagogy pro 1500 lidí vede  čtyřproudá dálnice. Náladu vám ale spraví překrásně opravená synagoga v městečku Lancút, na její prohlídku si vyhraďte pro jistotu více času. A vaší pozornosti by neměla uniknout kvůli památkám ani další centra judaismu jako třeba oblíbené letovisko Kazimierz Dolny, Rymanow nebo Dynow