My si ale pro cestu podél Dyje zvolíme moravskou stranu hranice a výchozí bod, jímž bude Vranov nad Dyjí. Jak je uvedeno na jiném místě, cesta do Vranova vede přes Lesnou, kde na turisty čeká první lákadlo v podobě muzea motocyklů se sousední restaurací.

Vranov pak sám o sobě dokáže nabídnout zajímavosti na několik dní pobytu. Zámek, památky v okolí města, v létě láká vodomily Vranovská přehrada, celoročně pak zajímavá místa s drobnými stavbami a zajímavými vyhlídkami. Věnujme se ale chvíli přírodě a cestám Národním parkem Podyjí.

Pěší turistice i cyklistům slouží zejména polní a lesní cesty. Jakousi magistrálou napříč parkem je bývalá obslužná cesta, užívaná kdysi jednotkami pohraniční stráže. Jde tedy o vozovku s asfaltovým povrchem, ovšem nutno mít na paměti, že přinejmenším od roku 1990 se u nich nedá mluvit o nějaké údržbě, takže doporučeným dopravním prostředkem pro cykloturisty je horské kolo. Případným doplněním výbavy o prostředky na opravu defektu taktéž nelze nic pokazit.

Cestu přes celý Národní park Podyjí lze doporučit především fyzicky dostatečně disponovaným jedincům.

"Nejde o horskou cestu, ale přesto... Cyklisté překonávají cestu přes řadu údolí, takže je tam nemálo míst s velkým převýšením. Pro rodinné výlety nebo pro cesty lidí, kteří nemají dostatek sil, bychom asi doporučili výlety po vřesovištích kolem Hradiště," řekl Jan Kos ze Správy Národního parku Podyjí. Turistům rovněž slouží dvě návštěvnická centra, v moravském Čížově a rakouském Hardeggu.

Pěšky, na kole nebo na koni

Pěší návštěvníci si mohou vybrat putování po více než sto kilometrů dlouhé síti turistických cest. Vedou na všechna zajímavá místa, od údolí řeky až po skalní vyhlídky, přírodní a historické zajímavosti. Na českém území jsou značeny obvyklým značením a směrovkami Klubu českých turistů. V Rakousku pak vedou návštěvníky barevné tabule s názvem trasy a logem NP Thayatal.

Cykloturistika už je ale na obou stranách hranice poněkud rozdílná. U nás stezky pro cyklisty vedou přímo parkem a jsou rovněž značeny, v Rakousku smějí cyklisté jen na stávající cesty mimo národní park. Nabídku doplňují i čtyři tematické cykloturistické okruhy Znojemsko-Retzer Land. Služebně nejmladší jsou koňské stezky, které jsou vedeny spíše na kraji národního parku.

Národní park Podyjí je výměrou nejmenším územím tohoto druhu v ČR. Rozprostírá se na území třiašedesáti plošných kilometrů, k nimž patří dalších devětadvacet kilometrů ochranného pásma. Pokračuje ale na druhé straně hranice rovněž chráněným území rakouského Národního parku Thayatal.

Jeho výjimečnost je dána nejen druhem přírody, ale i skutečností, že byl po řadu let prakticky nepřístupný, protože patřil do ostře sledovaného pohraničního pásma. Také proto nabízí původní přírodu, kterou ochránci přírody ukazují veřejnosti, současně ale vyžadují, aby se návštěvníci chovali tak, aby výjimečnost území neutrpěla.

Jak se dostat k NP Podyjí:
V případě cesty s bicyklem je zřejmě nejvhodnější vydat se na cestu vlakem, výstupní stanicí je potom Šumná, ležící na železniční trati číslo 241 ze Znojma do Okříšek, případně Znojmo. Ze Šumné lze potom dojet do Vranova nad Dyjí po silnicích nižší třídy, což představuje vzdálenost cca osm kilometrů, či zkratkou přes Švýcarskou zátoku, čímž se cesta zkrátí asi o dva kilometry. Pro cestu autobusem lze doporučit Znojmo jako přestupní uzel a odtud některou z pravidelných linek do Vranova nad Dyjí. Při cestě vlastním vozem je Vranov nad Dyjí coby jedno ze vstupních míst NP Podyjí dostupný ze směru od Znojma odbočením na křižovatce necelé dva kilometry za městem. Ve směru od Jihlavy pak lze v obci Vranovská Ves odbočit doprava na silnici č. 398 a přes Lesnou přijet do Vranova.