Tohle zajímavé a veselé divadlo můžete vidět ve sloním sirotčinci severovýchodně od Kolomba, cestou do Kandy, někdejší metropole království Lanka. K tomu se ale ještě dostaneme. Nejprve se podívejme, kde jsme se to vlastně ocitli.

Se Srí Lankou nebo s Cejlonem (místní obyvatelé běžně používají oba názvy) si matka Příroda opravdu pohrála. Dala ostrovu v Indickém oceánu tvar perly a našla mu místo kousek nad rovníkem, kde se teplota vzduchu i okolního moře pohybuje celý rok kolem 27 stupňů.¨

1600 kilometrů pobřeží

V kraji Nuwara Elija, v nadmořské výšce kolem tisíce metrů, ale znají i jinovatku a teploty tam mohou klesnout až na deset stupňů. Ještě chladněji je v nejvyšších horách, které sahají až do dvou a půl kilometru.

Na pobřeží, dlouhém 1600 kilometrů, jsou nejkrásnější pláže v okolí města Trincomalee na jihovýchodě země. Turisticky nejnavštěvovanější je ale oblast na jih od metropole Kolomba, směrem ke Galle. Tam je největší výběr hotelů a odpočinkových komplexů. Matka Příroda tam vytvořila opravdu skvostné dílo.

Jako většina zemí v oblasti, má za sebou i Cejlon koloniální minulost. Nejprve Portugalci, po nich Holanďané a pak Britové.

Tvrzení, že země bude svobodná, dokud neprojede horami do Kandy jezdec na koni, platilo do počátku 19. stol. Kandy byla nedobytná metropole, z níž panovník ovládal podstatnou část země. To se změnilo s příchodem Angličanů. Ti postavili silnice do vnitrozemí, prokopali se horami a v roce 1815 přijeli do Kandy jezdci na koních.

Tehdy Cejlon ztratil až do roku 1947 svou nezávislost. Ani poté, co se cejlonskou metropolí stalo Kolombo, nepřišlo Kandy o svůj význam. Vděčí za něj hlavně Buddhovu zubu, jednomu ze dvou, které se podařilo vyhrabat z popela hranice, na níž Učitelovo tělo shořelo. Zub má svůj chrám, je denně třikrát uctíván a Kandy je díky němu jedním ze svatých míst pro všechny buddhisty.

Královským městem byla po dvě desetiletí i Sigiríja. V roce 477 n. l. zamordoval princ Kasijapa svého otce a zmocnil se trůnu. Tušil, že mu to jen tak neprojde, a tak si nechal postavit sídlo - pevnost na nepřístupné Lví skále. Měl tam paláce, bazény s vodotrysky, zahrady, galerii svých konkubín, z níž se část nádherných fresek dosud zachovala.

Po otcovraždě následovala bratrovražda, Kasijapu ztrestal jeho starší bratr a skálu, poznamenanou tolika hříchy, všichni obloukem obcházeli. Našli ji až britští archeologové v 19. století.

Polonaruva

Dalším z míst, kam pravidelně putují návštěvníci Srí Lanky, je Polonaruva. I ta bývala kdysi královským sídlem. Zůstal z něj areál buddhistických a hinduistických chrámů, mnoho pověstí a 13 metrů dlouhá socha ležícího Buddhy.

Toužíte-li po netradiční dovolené, Cejlon je tím pravým místem. Pobyt u moře se dá velmi dobře kombinovat s průzkumem vnitrozemí. V horách narazíte na romantické potůčky s vodopády, stráně, kde se pěstuje známý cejlonský čaj, a zajímavé osady s domorodým obyvatelstvem, historické a kulturní památky, o nichž byla zmínka.

Rady na cestu:
SEZÓNA JE V ZIMĚ - Srí Lanka leží v tropickém pásmu, teplota se celý rok pohybuje kolem sedmadvaceti stupňů, což platí jak pro vzduch, tak pro vodu v moři. Hlavní sezóna je od konce října do poloviny dubna. Od května do října je zejména na jihu a jihozápadě období dešťů.
HORY A MOŘE - Vnitrozemí jižní části ostrova je hornaté, nejvyšší vrchol Pidurutalágala měří 2518 metrů. Díky tomu se na ostrově pěstují nejen tropické plodiny, ale i např. jablka nebo vinná réva. Zdroje uvádějí rozdílnou délku pobřeží - 1340 až 1600 km. V rozloze ostrova se shodují - 64 740 km2.
CO JE DOBRÉ VĚDĚT:
* Časový posun proti ČR je plus pět hodin a doba letu z Prahy asi 11 hodin.
* Pro dovolenou na Srí Lance nepotřebují držitelé pasů ČR víza. Není předepsané žádné povinné očkování, ale je dobré uzavřít pojištění léčebných výloh. Úředními jazyky jsou sinhálština a tamilština a všeobecným dorozumívacím jazykem je angličtina.
* Na Srí Lance zdědili po Britech jízdu vlevo a v mnoha případech i zásuvky v hotelových pokojích. Nemáte-li k nabíječkám svých bateriíí příslušný adaptér, půjčí vám ho v recepci hotelu.
* Srí Lanka je velmi přátelská země. Přes občasné výbuchy násilí na severu tam návštěvníkům nehrozí žádné zvláštní nebezpečí.
WWW STRÁNKYwww.mzv.cz - stránky ministerstva zahraničí, www.sopka.cz - informační server kde najdete i základní údaje o Srí Lance, www.ceylon-online.com - obsáhlý informační server o ostrově, www.srilankatourism.org - stránky státního turistického úřadu, na nichž je mnoho odkazů na další webové adresy