Červenohorské sedlo-Šerák-Ramzová

Tento výlet nabízí poutníkům seznámení s půvabnou i drsnou krásou horské přírody nejen Jeseníků, ale i Kralického Sněžníku či Rychlebských hor. Naučná stezka je zavede do nejstarší přírodní rezervace na Moravě, kterou je lokalita Šerák-Keprník, o jejíž vznik se zasloužil kníže Johann Liechtenstein roku 1905.

Cestou si prohlédnou vrchoviště i s typickou květenou, seznámí se s faunou i flórou Jeseníků, pod Spálenou horou spatří ukázku kamenného moře a dozvědí se něco o historii Vřesové studánky. A výhledy? Nejkrásnější se otevřou z vrcholového skaliska Keprníku, ale během celé cesty není o nádherné scenérie nouze. Stezka určená pěším turistům je dlouhá 9 km, začíná na Červenohorském sedle a končí v Ramzové.

Jetřichovické skály

Českosaské Švýcarsko je oblíbeným cílem turistů, trasa naučné stezky Jetřichovických skal nás zavede na několik nádherných vyhlídek - Mariinu skálu (s nově opraveným altánkem), Vilemíninu stěnu či na zbytky skalního hradu Šaunštejna, který nás za trochu dobrodružný výstup po strmých schodech a žebřících odmění nezapomenutelným výhledem.

Kromě krásné a bohaté přírody si cestou prohlédneme i půvabnou lidovou architekturu v Jetřichovicích a Vysoké Lípě nebo skalní převis Balzerovo ležení, který poskytoval útočiště obyvatelům během třicetileté války. Stezka vhodná pouze pro pěší je dlouhá 10 km, začíná na náměstí v Jetřichovicích a končí ve Vysoké Lípě.

Radegast

Naučná stezka nesoucí jméno pohanského boha Radegasta zavede turisty na vrchol legendární hory Valašska Radhoště. Výpravu zahájí na Pustevnách, kde mohou obdivovat soubor působivé valašské architektury Libušín, Maměnku nebo horský hotel Tanečnica z roku 1926, které patří k nejznámějším dílům architekta Dušana Jurkoviče.

Celou scenérii zhlédnou ještě jednou - tentokrát očima ptáků z nedaleké rozhledny Cyrilka. Kolem monumentální sochy Radegasta zamíří k samotnému vrcholu, kterému dominuje dřevěná poutní kaple sv. Cyrila a Metoděje - vedle ní stojí i bronzové sousoší obou věrozvěstů.

To je, stejně jako socha pohanského boha, dílem sochaře Albína Poláška. Na deseti zastávkách naučné stezky se turisté dozvědí mnoho zajímavostí nejen o historii významného místa, ale také o zdejší nádherné přírodě. Okružní stezka je vhodná pro pěší i pro cyklisty, měří 9 km a její začátek najdeme u chaty Šumná na Pustevnách.

Andělská hora

Za poznáním málo známého kouta naší vlasti, Doupovských hor, se mohou zájemci vydat spolu s naučnou stezkou Andělská hora-Kyselka. Hned na počátku jim dá zabrat výstup na zříceninu bývalého strážního hrádku, který v dávných dobách sloužil ke střežení hranic. Působivý výhled do údolí Ohře a na Doupovské hory se otevře z Šemnické skály, zvané též Olšová vrata. Zajímavostí jsou Skalky skřítků - asi 60 válcovitých dutin s průměrem několika centimetrů až jednoho metru, které vznikly v sopečných tufech.

Nakonec se podíváme do Kyselky, kde v 2. pol. 19. století začal karlovarský podnikatel Jindřich Mattoni stáčet minerální vodu ze 4 pramenů. Úspěch této minerálky byl obrovský - vyvážela se po celé Evropě a v Kyselce vznikly lázně, které hostily celou řadu významných osobností.

Naneštěstí však lázně silně utrpěly nejprve za války, později za socialismu a dílo zkázy dokončila privatizace. Dnes nám bývalou slávu Kyselky připomene Mattoniho pomník a samozřejmě - světoznámá značka minerální vody. Stezka je dlouhá 10 km, začíná v Andělské Hoře (za kostelem) a končí v Kyselce.

Starý Plzenec

Na naučné stezce Starý Plzenec máte možnost seznámit se s památkami plzeňského městečka. Začnete tím nejcennějším - předrománskou rotundou sv. Petra a Pavla, která je nejstarší památkou západních Čech a od které se otvírá hezký výhled na Starý Plzenec. Poblíž si můžete prohlédnout i základy dvou kostelů - sv. Kříže a sv. Vavřince.

Pokračujte přes vrchol Hůrky, kde bývalo slovanské hradiště, a kolem zajímavé technické památky - kychty vysoké pece. V závěru vás čeká ještě hrad Radyně, který nechal ve 14. stol. vystavět Karel IV. Okružní trasa začíná na náměstí ve Starém Plzenci, je dlouhá 11 km a vydat se na ni mohou pěší i cyklisté.