Každá osoba překračující hranici EU musí od 15. června na hotovost 10 000 eur a více podat celní prohlášení.

"Stejně tak učiní v případě, že má v rovnocenné částce hotovost jiné zahraniční měny nebo snadno směnitelné hodnoty, například cestovní šeky nebo peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry na doručitele nebo na řád anebo vysoce hodnotné komodity, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny," oznámila celní správa.

Celní prohlášení musí být vyplněno a podáno celnímu orgánu na kontrolním stanovišti místa vstupu nebo výstupu z území EU. "V případě nedodržení pravidel mohou kontrolní orgány hotovost zadržet nebo zabavit a cestujícího mohou dál postihovat podle národních předpisů," varují celníci.