V uplynulých dnech byla dokončena k záměru socioekonomická studie, která to podle něj potvrzuje. Celý projekt by měl pomoci k rozvoji turistiky na jižní Moravě.

Vodní trasa vede podél řeky Moravy, s níž se spojuje u Rohatce. U obce je nutné postavit plavební komoru za 20 miliónů korun. Do dvou let by měla být hotova. Lodě se tak z kanálu dostanou do Hodonína. Dále směrem na jih není Morava splavná.

Pokud se záměr zdaří, výletníci by projeli kolem této známé památky k soutoku řek Moravy s Dyjí a mohli pokračovat dále na jih. "Na Slovensku tvoří řeka Morava hranici s Rakouskem. Naši slovenští partneři se nyní zabývají tím, jak splavnit koryto řeky od našich hranic až po Bratislavu," uvedl radní.

Historie starší šedesáti let

Baťův kanál jako vnitrozemský průplav Otrokovice-Rohatec v období 1936-1938. Měl zlepšit hladiny spodních vod po regulacích Moravy a plnit dávný sen propojení Dunaje, Odry a Labe. Kanál je pojmenován po známém podnikateli Janu Antonínovi Baťovi, který byl jedním z autorů projektu.

Baťův kanál ročně přivítá asi 50 000 turistů. Jezdí po něm nejen čluny a hausbóty, ale i větší výletní plavidla. Další stovky turistů se ročně projedou po řece Moravě v Břeclavi.