V roce 1906 se na statek v Novém Dvoře přiženil rodák z Bílé Lhoty u Litovle, Quido Riedel. Vzal si Annu, dceru statkářky, vdovy Czechové. Mladí manželé začali společný život v Novém Dvoře na zámečku, poblíž statku.

Netrvalo dlouho a mladý pán se vedle hospodaření začal zabývat myšlenkou přeměnit sady, zahradu a smrkový les s palouky a pastvinami na park v tehdy módním anglickém stylu. V hlavě nosil množství vzorů, které načerpal za dob svých studií ve Vídni. A tak se již záhy, po prvních měsících hospodaření Quido Riedla, v Novém Dvoře objevují první exotické rostliny, které si nechával dovážet různými zahradnickými firmami. Zajímavý je jistě fakt, že se nespokojil s malými sazeničkami, ale vybíral si mladé stromky až tři metry vysoké.

Na vrcholu Riedlovy činnosti v letech 1920-1926 činila sbírka kolem 500 druhů a forem pěstovaných domácích i cizokrajných dřevin, z nichž mnohé jsou dodnes okrasou dendrologické sbírky arboreta.

Quido Riedel odchází z Nového Dvora v roce 1928 do rodového sídla v Bílé Lhotě. Park předává věnem své dceři, Alžbětě Schubertové. Ta jej společně se svým mužem už jen udržuje a poté, co byla rodina po 2. světové válce odsunuta do Německa kvůli spolupráci Waltera Schuberta s Němci, začalo nezadržitelné chátrání parku. Situaci zhoršovalo i časté střídání majitelů nemovitosti a přilehlých pozemků až do konce roku 1957.

Arboretum čili specializovná zahrada s dřevinami

Arboretum je sbírka stromů založená za účelem vědeckým a pěstebním. Tak definuje označení arboretum Ottův slovník naučný. Slovo je odvozeno od latinského arbor, což znamená strom. Další výraz, arborator, pak znamená pěstitel stromů, též sadař nebo zahradník.

Je to tedy běžně užívaný název pro specializovanou zahradu či jiný pozemek s pěstovanými dřevinami různých domácích i cizokrajných druhů.

Arboretum v Novém Dvoře bylo založeno v roce 1958 jako součást Slezského zemského muzea poté, co výzkumní pracovníci zjistili, že původní sbírka dřevin, kterou zakládal Quido Riedel, je stále obsáhlá. Urychleně přistoupili k záchraně cenných exemplářů a cíleně je také doplňovali. V červnu roku 1959 bylo arboretum poprvé zpřístupněno veřejnosti.

Severoamerické lesy i japonská zahrada

Po roce 1960 vznikají další expoziční plochy a v roce 1971 byla také otevřena návštěvníky velmi vyhledávaná skleníková expozice subtropických a tropických rostlin. Ta je dnes sice veřejnosti z důvodu rekonstrukce běžně nepřístupná, ale pokud budete chtít a předem se objednáte, můžete se do skleníků i dnes podívat. Od roku 1990 začaly v nové části arboreta vznikat dílčí expozice dřevin zaměřených k prezentaci geografických celků.

A tak se můžete projít severoamerickými lesy a prériemi, Sibiří, japonskou zahradou nebo se pokochat himálajskými rostlinami. Rozsáhlá sbírka arboreta, odborná i vzdělávací funkce tohoto zařízení, řadí Nový Dvůr mezi významná arboreta v Evropě.

Ale nemusíte být zrovna zaujatými dendrology, abyste si vychutnali procházku mezi stromy a rostlinami. K zpříjemnění pobytu v arboretu přispívají také pravidelné výstavy pořádané v jednotlivých pavilónech.

Právě teď je jedna z nich věnována našim dubům. Jistě budete překvapeni, kolik druhů těchto mohutných stromů u nás můžete nalézt.

Více na www.rozhlas.cz/regiony