Dějištěm "vítání jara" s otevřením zámecké brány "pohádkovým střevícem" se stane v sobotu při symbolickém celostátním zahájení turistické sezony českých památek město Telč. Je známé díky svému renesančnímu státnímu zámku i mimořádně dochovanému historickému urbanistickému komplexu tvořícímu městskou památkovou rezervaci.

Programy, které v tomto turisty vyhledávaném městě na Vysočině akci doprovodí, obsáhnou vystoupení folklorních souborů i ukázky zdobení kraslic, pletení pomlázky, paličkování krajek, zdobení perníku a jiné zvyky svázané s velikonoční dobou.

Podobné programy k zahájení sezony se konají i na jiných památkách. Například Hradec nad Moravicí na Opavsku bude návštěvníky lákat od 1. dubna.

Nechybí ani zříceniny a špitály

Seznamu Národního památkového ústavu dominují mezi zpřístupněnými objekty hrady, zámky a zříceniny, ale jsou mezi nimi i kláštery, špitály, kostely, zahrady, královský palác, skanzeny a další soubory a expozice lidové architektury, Památník Karla Čapka a Památník Antonína Dvořáka, jeden statek, Schwarzenberská hrobka a dělostřelecká tvrz Bouda. Seznam zahrnuje i Pražský hrad.

Hradů a zámků se zachovanými původními mobiliáři je ve správě Národního památkového ústavu ke stovce, mimo ústav jsou jich ještě asi dvě desítky. Přístupné jsou v sezoně i další hrady a zámky vrácené v restituci původním majitelům či obcím a některé zámky, které si obce nebo soukromníci zakoupili.

V republice je celkově asi 400 hradů a hradních zřícenin a kolem 1600 zámků. Některé jsou ve správě státních institucí s kulturním zaměřením a jsou v nich například muzea; další jsou ve správě státních institucí jinak zaměřených a objekty jsou využívány různě - pro školství, zdravotnictví, vědu, vládu a podobně.