Amazonka je nejvodnatější a nejdelší řeka na světě. Primát drží i ve velikosti povodí. Vodní tok objevil na konci 15. století španělský námořník Vicent Yáez Pinzón.

Letecký snímek řeky. Foto: Profimedia

V roce 1541 plula jiná výprava vedená Španělem Franciskem de Orlleanou proti proudu řeky a přivezla zprávu o střetnutí se skupinou indiánů, jejichž nejhroznějšími bojovníky byly vysoké, nahé, dlouhovlasé ženy s bílou pletí. Proto prý byla řeka pojmenována podle nich, tedy Amazonka.

Indiání žijící v přilehlých pralesích. Rybolov v Amazonce jim dává obživu. Foto: Profimedia

Pozoruhodná je i tamní fauna, jež například čítá zhruba třetinu všech sladkovodních ryb (asi 2000 druhů). Charakteristická pro řeku je dravá piraňa, nebo Arapaima velká, která dosauje délky až čtyř metrů.

Svá obydlí si často staví přímo na řece. Foto: Profimedia

Amazonka je nejvodnatější řeka světa. Foto: Profimedia

Kalné vody obývají dravé piraně. Foto: Profimedia