Když se tedy hrstce nadšenců přece jen podařilo odvrátit plánovanou demolici a prosadit využití kostela pro muzeum, mohla být věnována pozornost i velké roubené zemědělské usedlosti ve středu obce. Také ji se podařilo získat do správy muzea a zachránit tak před likvidací. Ve finále se pak tento areál stal záchranným skanzenem pro celé České středohoří a některé jeho přilehlé oblasti. Vůbec první stavbou přenesenou do Zubrnic byla barokní studna z roku 1695 ze Střížovic.

Situování muzea lidové architektury do živé vesnice je svým způsobem nejen ojedinělé, ale také velmi atraktivní. Muzeum se stále rozšiřuje a doplňuje, důkazem může být třeba v části Týniště rekonstruovaný historický vodní mlýn a vodní pila.

V urbanisticky i krajinářsky jedinečně umístěné obci v kopcovité krajině Českého středohoří vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v několika objektech. Návsi vévodí nejen barokní studna, ale také zemědělská usedlost č. p. 61 - roubená patrová budova je částí komplexu staveb připomínajících život a práci lidí na hospodářské usedlosti.

Obchod z 19. století

Zajímavý je také vesnický obchod, zděný patrový dům vystavěný v polovině 19. století nabízející expozici starého vesnického obchodu s mnoha cennými detaily. Neméně atraktivní je i malý vodní mlýn na horní pohon napájený z Lučního potoka. Vlastní obytný dům je patrová roubená stavba s roubeným přístavkem - mlýnicí. V roce 1997 pak byla na zubrnické návsi otevřena expozice staré vesnické školy. V sousedním kostele sv. Maří Magdaleny jsou příležitostné výstavy.

Veřejnosti je také zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce.

Kontakt: tel.: 475 228 267, www.mla@zubrnice.cz Otevírací doba: duben až říjen Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 15 Kč Ubytování: Ubytovna OÚ Zubrnice, Eko farma Babiny II, Zámecký hotel Třebušín, Penzion Zelená zahrada