Nejsilnějším turistickým magnetem je Podkrušnohorský zoopark. Zahrada, kterou ročně navštíví přes 200 tisíc lidí, shromáždila na sedm stovek zvířat 130 živočišných druhů z celé Evropy, části Asie a severní Afriky. Mezi nejatraktivnější kusy patří sněžní levharti, opice a medvědi hnědí. Raritou je zpětně vyšlechtěný pratur, kyangové nebo kulani.

Kromě návštěvy Podkrušnohorského zooparku nabízí Chomutov také památky v historickém centru města. Nejstarší budovou je kostel sv. Kateřiny na náměstí 1. máje. Na bývalou komendu Řádu německých rytířů navazuje radnice, v jejímž přízemí je stálá expozice muzea.

Výstavy v galerii Špejchar

Na náměstí stojí také pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, městská věž, Trojičný sloup z roku 1697 a bývalý jezuitský areál. Jeho součástí je kromě příjemně klidného atria i kostel sv. Ignáce a výstavní prostory v galerii Špejchar.

Sousední Jirkov se může pochlubit barokním kostelem sv. Jiljí a zámkem Červený Hrádek. K nejkrásnějším místům opravených interiérů patrového zámku s mansardou patří Rytířský sál s reliéfy a freskami a unikátní oltář. Sídlo patřívalo šlechtickému rodu Hohenlohe, včetně rozsáhlé obory, která je veřejnosti přístupná, ovšem jen pěšky.

Kadaň zdobí pískovec

Jihozápadně od Chomutova, na severních svazích Doupovských hor leží Kadaň, město plné soch. Kamenná fantazie umělců číhá na návštěvníka za každým rohem. Vysvětlení je prosté: pískovcová díla místního výtvarníka Herberta Kizsy se jednoho dne nevešla do galerie.

Je neobyčejně pracovitý, a tak postupně v kadaňských ulicích zdomácněli kamenní hadi, ženy i draci. Centrum Kadaně nabízí několik lahůdek pro milovníky pomníků historie. Jednou z nich je fascinující pohled na město a řeku z hradeb středověkého hradu. Obdivovatelé středověku si přijdou na své i pohledem na Alžbětinský klášter, poselství minulosti přináší kostel Povýšení sv. Kříže a děkanský kostelík Stětí sv. Jana Křtitele.

Legenda o starém oběšenci

Nejnavštěvovanější památkou je opravený františkánský klášter. Vyrostl na místě, s nímž se spojuje pět set let stará legenda o oběšenci, který tři dny a tři noci visel za hrdlo a za spiknutí proti králi na šibenici. Svou vytrvalostí překvapil i na ledacos zvyklé středověké konšely a dostal milost. Na místě zázraku vyrostla kaplička, později kostel a nakonec klášter žebravých mnichů františkánů.

Na stolové hoře Úhošť nedaleko Kadaně je patrně jediný spontánně vzniklý pomník ve volné přírodě od dob baroka. Unikátní socha Mohyla 2000 pochází z dílny Herberta Kiszy. Cesta na 545 metrů vysoký kopec je sice strmá, ale ten, koho to neodradí, rozhodně nebude litovat. Z kopce nad Kadaní je ten nejkrásnější výhled na okolí města.

Chloubou je anglický park

Dál západním směrem leží Klášterec nad Ohří. Jeho chloubou je zámek s rozsáhlým anglickým parkem. Výstavba šlechtického sídla byla zahájena v roce 1514 a prošla dlouhým vývojem. Současnou podobu získal objekt v letech 1856-1860. V jeho prostorách je stálá expozice výroby porcelánu v českých zemích, dalších státech Evropy, ale také Japonsku a Číně. Zámek, stejně tak jako kostely Nanebevzetí Panny Marie, Nejsvětější Trojice nebo Brokoffovy plastiky, se po roce 1989 dočkaly rekonstrukce. Úpravami prošel i zámecký park, na nějž volně navazují lázně Kyselka.

V nich vyvěrají dva léčivé prameny: Evženie a Klášterecká kyselka. Zatímco Evženii vyhledávají nemocní chronickými vředovými chorobami žaludku, slabě mineralizovaná kyselka je vhodná k prevenci i léčení močových kamenů.