Odpradávna však bylo toto místo spíše tajemnou lokalitou, které lidová slovesnost připisovala legendární, tajemnou moc.

Právě v mlhách kolem nejvyšší moravské hory má svůj domov dobrý a spravedlivý duch zdejších vrcholů - Praděd. V mnohém je podobný krkonošskému Krakonošovi. I on odměňuje dobro a trestá zlé skutky všech, kteří se do Jeseníků vydají. Podle nejstarších vyobrazení býval Praděd obrem v hornické haleně s kahancem, který chránil nejen rostliny a zvěř horských hřebenů, ale také spravoval bohatství, které skrývaly útroby jesenického podzemí.

Měl rozhodně proč, vždyť již od dob dávných Keltů se zde těžily a zpracovávaly drahé kovy - zejména zlato a stříbro, ale také železná ruda. Bájný duch Praděd měl moc i nad lidmi, kteří ubližovali živým tvorům jeho říše, a často tyto rušitele posvátného míru zaklel právě do podoby týraného zvířete. Od té doby se říká, že mnohá zvířata v Jeseníkách mají lidskou duši.

Pastevci a turisté

První lidé se ve vrcholových partiích hor usadili na přelomu 18. a 19. století. Byli to většinou pastevci a jejich obydlí dala základ vzniku pozdějších horských chat. Na konci 19. století je využívali i první jeseničtí turisté, které sem lákala krása hor.

Iniciátorem rozvoje turistiky kolem Pradědu byl zejména Moravskoslezský sudetský horský spolek ustavený v roce 1881 v dnešním Jeseníku. Jeho členové nechali na vrcholu Pradědu vybudovat v letech 1904-1912 kamennou rozhlednu vysokou 32,5 metru. Stavba měla podobu hradní bašty, ale nevhodný stavební materiál a tak drsné podmínky na vrcholu způsobily, že měla neustálé problémy se statikou. V roce 1959 se věž zřítila.

Romantiku hradu nahradila startující raketa

Nyní najde unavený poutník na vrcholu Pradědu moderní, 162 m vysokou věž rozhlasového a televizního vysílače, na které nechybí ani vyhlídka umístěná ve výšce 80 metrů. Tato poněkud rozporuplná stavba, která měla představovat raketu startující do kosmických výšin, začala na vrcholu růst v roce 1970 a dokončena byla o sedm let později.

Z vyhlídky lze za příhodného počasí spatřit Krkonoše, Orlické hory, Kralický Sněžník, Beskydy, Malou a Velkou Fatru, ale i západní vrcholy Vysokých a Nízkých Tater.

Díky výhledu, půvabné krajině i výtečným sněhovým podmínkám patří dnes Praděd a jeho okolí k nejnavštěvovanějším lokalitám Moravy.

(Více na internetové adrese www.rozhlas.cz/regiony)