"Úpice se proto často objevuje v pohádkových příbězích Karla Čapka. Například v doktorské pohádce vystupuje kromě lékařů z Hronova, České Skalice nebo Hořiček také doktor z Úpice. Pošťácká pohádka se dokonce odehrávala přímo u nás. Ta pošta totiž sídlila na náměstí, kousek od kostela," vyjmenoval znalec místní historie Josef Cabadaj, občanským povoláním tajemník městského úřadu, a upozornil, že také na nedalekém zalesněném kopci Krákorce žil hejkal.

Pamětní síň bratří Čapků

Rodina Čapkova bydlela v Úpici až do roku 1907. Pak odjel tatínek na léčení do Trenčianských Teplic a maminka, která nebyla v maloměstském prostředí příliš spokojená, využila příležitosti a přestěhovala rodinu do Prahy. Jejich vilu, na níž dnes visí pamětní deska, koupil továrník Richard Moravec. Dnes v ní najdeme služebnu Policie České republiky.

"Pobyt bratrů Karla a Josefa připomíná také pamětní deska na budově školy, jinak však po Čapcích v Úpici příliš nezůstalo. Dokonce ani v místním muzeu nebyla zřízena čapkovská expozice. Tento šedesátiletý hendikep jsme odstranili až v loňském roce, kdy tu byla vybudována a zpřístupněna pamětní síň bratrů Čapků," dodal Cabadaj.

Městské muzeum kromě čapkovské expozice představuje stálou etnografickou výstavu z Podkrkonoší a expozici úpické rodačky Julie Winterová-Mezerové. "Skládá se z obrazů, kreseb i řady rodinných dokumentů, které malířka (1893-1980) muzeu darovala. Nabízí tak návštěvníkům průřez malířčinou tvorbou i seznámení s jejím životem," dodal a neodpustil si ještě jednu čapkovskou poznámku.

Na vytvoření národopisné sbírky na konci 19. století se významnou měrou podílel tehdejší učitel Karel Pořízek, ale také maminka sourozenců Čapkových.

Otevírací doba muzea: leden až květen v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin, v červnu až srpnu je otevřeno také v sobotu a v neděli.

Historická naučná stezka

Procházku historií města nabízí návštěvníkovi Úpice historická naučná stezka. "Vede po zajímavých místech. Přehlednou trasu najdete v centru města na autobusovém nádraží, kde je umístěná mapa s vyznačením budov a zajímavých objektů. Na každém objektu je pak tabulka se stručnou historií," zve k procházce místostarosta Robert Hager.

Stezka nemůže minout ani dům č. p. 92, zvaný Dřevěnka. "Jde o nejstarší úpickou stavební památku. Je unikátní tím, že byla vystavěna z neotesaných klád, což je ojedinělé v kontextu celých Čech. První dochovaný záznam v gruntovních knihách pochází už z roku 1559. Okolo celého domu obcházela pavlač, která se však dochovala pouze v zadní části. Do roku 1990 sloužila jako restaurace," přiblížuje význam Dřevěnky tajemník městského úřadu Josef Cabadaj.