Podle AČCKA také v případě zimních dovolených českých občanů nedojde letos k žádným velkých změnám oproti loňsku.

Češi strávili v uplynulé zimě v tuzemsku  913 tisíc dovolených z celkového počtu 1 446 tisíc a jezdili především do Královéhradeckého a Libereckého kraje, kde jsou Krkonoše a Jizerské hory. Meziročně se počet domácích dovolených v zimních měsících zvýšil o 11 %. 

Nejvíce Češi jezdili na zimní dovolenou v únoru (45 % dovolených) a na jedné zimní dovolené strávili Češi v průměru 6,2 noci. 

Zimní měsíce jsou charakteristické  rekreací a sportem, což byl v 70 % udávaný důvod výjezdů Čechů na domácí dovolenou. Podstatně méně, 19 % českých občanů, uvádí jako důvod zimní dovolené návštěvu svých příbuzných a známých. 

Čeští turisté si z více než 80 % organizovali tuzemský zimní pobyt individuálně. Jejich průměrné výdaje na jednu zimní dovolenou v tuzemsku dosáhly částky 3 720 Kč.

Celkové výdaje na zimní pobyty v České republice pak činily 3 395,9 mil. Kč. Nejčastěji se ubytovávali u příbuzných a známých (31 %) a v hotelech (26 %) a k přepravě využívali především vlastní automobil.

Do zahraničí jezdí Češi nejvíce lyžovat do Rakouska

"Očekáváme letos velký nárůst zimních dovolených českých občanů v zahraničí, odhadujeme nárůst až 50 %, " píše AČCKA.

V zahraničí Češi strávili uplynulou zimu 533 tisíc dovolených, což představuje meziroční nárůst o 54 %. Průměrný počet přenocování byl o málo vyšší než v ČR, 7,5 noci a průměrný výdaj 14 203 Kč na jednu  zimní zahraniční dovolenou. Celkové výdaje v zahraničí při zimních dovolených pak činily 7 572,1 mil. Kč.

Za hranice vyjíždějí Češi na zimní dovolenou v 67 % individuálně bez zakoupení služeb cestovních kanceláří.  V hotelech se ubytovává při zahraniční zimní dovolené 48 % českých turistů a 27% u příbuzných a známých. Hlavním účelem zahraniční zimní dovolené byly ve více než v 50% případů rekreace a sport v Itálii, Rakousku a Francii.

Co se týče zahraničních zájezdů za lyžováním, nejpopulárnější zahraniční destinací je již tradičně Rakousko, na 2. místě je Francie a na 3. místě Itálie. Z důvodu velké finanční náročnosti není mezi českými turisty příliš populární Švýcarsko.