„Moje cesta k japonské zahradě vedla přes bonsaje, jejichž pěstování se věnuji zhruba 30 let. Samozřejmě, jak se počty bonsají zvyšovaly, mým snem bylo umístit je v pěkné zahradě. Z původních představ o malém zákoutí pro bonsaje záhy sešlo a já začal přemýšlet o zahradě v japonském stylu,“ napsal nám čtenář.

Zadní část zahrady zdobí kromě jiných dřevin nezbytná sakura (na snímku v květu).

Zadní část zahrady zdobí kromě jiných dřevin nezbytná sakura (na snímku v květu).

Projekt zahrady si vypracoval majitel sám. Cesta, po níž se rozhodl vydat, byla jasná. Zatímco mnoho zahrad podobného typu je budováno jako dialog mezi východní a západní kulturou, ta jeho měla být spíše předělem dvou světů.

Nápaditě řešené zákoutí, kde rozkvetlé keře vytvářejí barevnou kulisu pro solitérně umístěný kámen s mechem na štěrkové ploše.

Nápaditě řešené zákoutí, kde rozkvetlé keře vytvářejí barevnou kulisu pro solitérně umístěný kámen s mechem na štěrkové ploše.

„To znamená v momentě, kdy za sebou zavřu vstupní branku, se chci ocitnout ve zcela jiném, odlišném prostředí, než je to vnější, ze kterého přicházím. V mé zahradě by na mne měl čekat svět, který mi bude blízký, který mi přinese nová poznání, zklidní mou mysl, bude mne uspokojovat po všech stránkách a třeba mne přinutí i k tomu, přemýšlet o sobě, o životě a o věcech, které s tím souvisí. Prostě by to měl být prostor, který navodí nejen harmonii duše, ale bude sloužit i k příjemné relaxaci. Moje prvopočáteční představa vycházela z toho, že chci mít své nedotknutelné soukromí,“ vysvětluje Zdeněk.

Jedním z charakteristických prvků japonských zahrad jsou vypouklé dřevěné mostíky. V této vede přes suché koryto potoka.

Jedním z charakteristických prvků japonských zahrad jsou vypouklé dřevěné mostky. V této vede přes suché koryto potoka.

Studánka tsukubai

Studánka tsukubai

Čtenáři se líbily velké plochy originálních kare-sansui (tj. plochy pokryté světlým štěrkem uhrabávané do různých obrazců, často s několika velkými kameny jako dominantami).

Bylo zřejmé, že právě takový prvek nesmí v jeho zahradě chybět. Chtěl jej ovšem přirozeně spojit s okrasnou zelení a trávníkem tak, aby působil vyváženě a zajímavě. Důležité bylo, aby jedna plocha nepřebíjela druhou.

Kopcovitá scenérie v přední části zahrady s lampou.

Kopcovitá scenérie v přední části zahrady s lampou

Kopcovitou scenérii vytvořil čtenář především prostřednictvím do koule stříhaných buksusů.

Scenérii vytvořil čtenář především prostřednictvím do koule stříhaných buksusů.

Jako propojovací prvek nakonec majitel použil cestu tvořenou šlapáky, jež začíná u vchodu do domu, vede celou zahradou a lze po ní dojít až do zadní části, k altánu.

Bambusový hájek s kamennou lampou

Bambusový hájek s kamennou lampou

K nádherným detailům zahrady patří tento tvarovaný Chamaecyparis pisifera.

K nádherným detailům zahrady patří tento tvarovaný Chamaecyparis pisifera.

Zahrada je rozdělena do několika kompozičních celků.

„Najdeme zde kopcovité scenérie tvořené hlavně z tvarovaných a do koulí stříhaných buxusů a azalek, které časem přerostou svůj rámec a spojí se do klasické karikomi, tzv. zelené vlny. Najdeme zde i zákoutí s bujnější vegetací nebo bambusové háje. Vegetace je tvořena hlavně z asijských dřevin, najdeme zde např. japonské javory, které na podzim rozzáří celou zahradu, na jaře kvetoucí sakuru, tvarované japonské borovice (Pinus parviflora a Pinus densiflora), které jsou královnami japonských zahrad, nebo rododendrony rodu Yakushimanum. Vše doplňují mechové ostrůvky ve štěrku s nezbytnými kameny. Ať už jsou to kameny jako součásti kompozic nebo volně stojící, tzv. solitérní kameny o váze až několika tun. Všechny pocházejí z okolí,“ popisuje čtenář.

Podzimní hra barev v zahradě

Podzimní hra barev v zahradě

To, co na něj stále ještě čeká, je vybudování jezírka. Plánuje ho na severní straně zahrady. Stejně, jako vše ostatní v japonské zahradě, má i umístění jezírka svou logiku, kterou Zdeněk vysvětluje takto: „Sever je Japonci označován jako strana Želvy, a proto právě tam by měla být v zahradě voda.“

Jezírko je naplánováno jako okrasné, obývat jej budou nezbytní kapři Koi.

Tvarované borovice nesmí chybět v žádné japonské zahradě.

Tvarované borovice nesmí chybět v žádné japonské zahradě.

Ačkoli japonská zahrada není ještě hotová, už dnes má spoustu příznivců na sociálních sítích. Její snímky zveřejnili i na stránce Japanbook, která je věnovaná kultuře Japonska.

Našeho čtenáře rovněž upřímně potěšila návštěva světoznámé sopranistky původem z Japonska, paní Nao Higano, jež do zahrady zavítala společně se svým manželem.

Cestu z kamenných šlapáků lemují azalky.

Cestu z kamenných šlapáků lemují azalky.

Čtenářovi se líbí velké plochy pokryté světlým šterkem, proto je do své zahrady zakomponoval ve štědré míře.

Majiteli se líbí velké plochy pokryté světlým štěrkem, proto je do své zahrady zakomponoval ve štědré míře.

„Přestože udržovat zahradu v perfektním stavu je velice náročné jak fyzicky, tak i časově, jsem rád, že mám prostor, kde je mi za jakýchkoliv okolností dobře a který mne dobíjí svou energií,“ uzavírá svůj dopis pan Zdeněk.

Zahrada pod sněhovým popraškem získává nové kouzlo.

Zahrada pod sněhovým popraškem získává nové kouzlo.