Před zmiňovaným čištěním frézy je bezpodmínečně nutné vypnout nejprve motor a nechat veškeré pohyblivé části, aby se zastavily. Vnitřek frézy nikdy nečistíme rukou, ale vždy pomocí nějakého nástroje, ideálně smetáčku. Nové modely fréz dokážou detekovat přítomnost obsluhy a nerozběhnou se, dokud hrozí riziko jejího poranění.

Společně se sněhem fréza může vymrštit kousky ledu či drobné kamínky, proto je třeba důkladně promyslet, kam bude směřovat výhozový komín. Vše, co by led či kamínky mohly poškodit, musí být buď úplně v jiném směru, nebo alespoň dostatečně daleko.

I když to může být v zimních měsících problém, výrobci a prodejci fréz doporučují tyto přístroje používat pouze za ideálních světelných podmínek, aby se vyloučilo riziko, že vyletující sníh, led a kamínky nic nezničí nebo nikoho nezraní.

Důležitým bodem bezpečného zacházení s frézou je výběr vhodného oděvu. Nesmí být příliš volný, aby se nemohl zamotat do běžícího stroje, například při poryvu větru. Samozřejmostí je pevná obuv s protiskluzovou podrážkou, která nejen sníží riziko uklouznutí a pádu pod frézu, ale zvýší i stabilitu obsluhy, které se pak bude se strojem snáze manipulovat.

A na závěr, stejně jako například u sekaček, při doplňování paliva je nutné vyčkat, až fréza vychladne. Nikdy nelijeme benzín do rozpáleného, nebo dokonce ještě běžícího stroje.

Může se Vám hodit na službě Zboží.cz: