Navštívenou zahrádku majitelé získali s chatou, kterou si zakoupili v rekreační oblasti na západ od Prahy. Tehdy ještě spadala pod zahrádkářský svaz, byly na ní záhonky a rostlo tu 27 ovocných stromů. Všechno, co bylo původní, se noví vlastníci rozhodli zrušit a následně vysadili živý plot, aby zahradu opticky oddělili od okolí.

 

FOTO: Radko Voleman

Sběratelské začátky

Pak se pan majitel zamiloval do čarověníků, které viděl u kamaráda. Ten ho do jejich pěstování také částečně zasvětil. Od té doby spolu jezdí navštěvovat sběratele, kteří čarověníky v lese hledají, roubují je na podnože, snaží se je zušlechtit a následně je prodávají. U nich si pořizují nové a nové sazenice. Vytvoření zahrady do dnešní podoby trvalo majiteli dvanáct let. Nepracoval na ní ale soustavně, spíš když byl čas a prostředky, protože zároveň přebudovával původní chatu pro trvalé bydlení.

FOTO: Radko Voleman

Nadšení pro čarověníky

V současnosti čítá jeho sbírka čarověníků více než 600 druhů jehličnatých i listnatých dřevin. Čarověníky se totiž nevyskytují jen na jehličnatých stromech, ale i na listnatých. Na této zahradě rostou například javory, dub, buky a další. Každý druh je přitom zastoupen jednou rostlinou, žádný se neopakuje. Některé exempláře jsou opravdu z daleka, protože pěstitelé z Ameriky, Evropy i z Asie si spolu rostliny navzájem vyměňují. Podobných kousků je proto skutečně málo a mezi širší okruh lidí se nedostanou. Pro čarověníky se majitel rozhodl kvůli omezenému prostoru, jelikož tyto rostliny příliš nerostou, ale hlavně ho oslovila jejich osobitost.

FOTO: Radko Voleman

K nejvíce ceněným a nejhezčím druhům v jeho sbírce patří borovice Pinus parviflora ,Richard Lee‘. Jde o hodně malou borovičku s přírůstky do pěti milimetrů za rok. Každý pěstitel se po ní pídí a bylo poměrně obtížné ji získat. Řada stromů na zahradě je také tvarovaných a vhodné druhy, například některé borovice, jsou pěstovány jako bonsaje. Některé rostliny na zahradě jsou však i vzrostlejšího rázu. Jde o tzv. yamadori rostliny, které bývají již relativně staré, ale rostou například na klimaticky náročných místech a vlivem obtížných podmínek zakrněly. Vznikají tak přírodní bonsaje, které se pouze dotvarují.

FOTO: Radko Voleman

Hledání dekorací

Kameny a doplňky, jako třeba pokroucené kořeny, majitel hledá v létě na březích Berounky. Voda po povodních totiž často vyplaví vymleté dřevo, které po vysušení vypadá velice zajímavě a je vhodné pro začlenění do zahrady. Rovněž kameny pocházejí z řečiště, odkud je jejich současný vlastník tahal, když se po záplavách čistila zanesená řeka a jez. Pátrání po dřevě a kamenech věnoval tedy hodně času.

FOTO: Radko Voleman

Jak ale sám majitel říká, zahrada ho naplňuje, baví ho a odpočine si na ní po práci. Jelikož je nadšenec až perfekcionista, vybírá dokonce z větví borovic dvou- a tříleté jehlice, které po přirozeném odumření zhnědly, protože chce mít na zahradě jen pěkné zelené jehličí. Sen do budoucna nemá, ale když vidí, jak je zahrada zaplněná, přemýšlí o tom, co by podnikl, kdyby měl k dispozici víc prostoru. Za inspirací jezdí s kamarádem i k jiným sběratelům.

www.floranazahrade.cz