Jestliže chceme vodu ze studny používat jako pitnou, musí splňovat požadavky na kvalitu pitné vody stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004. Rozbory ale ukazují, že podzemní voda ve valné většině případů nevyhovuje. Nejčastějšími problémy jsou vysoký obsah železa a manganu, zvýšený obsah dusičnanů, mikrobiologická kontaminace a nevyhovující tvrdost vody. Skutečný stav je možné poznat pouze z rozboru, který necháme udělat v příslušné laboratoři.

Malé domácí přístroje

Podle výsledků, z nichž lze vyčíst, jaké hodnoty jsou zvýšené, je nutné vodu upravit. Existují malé domácí přístroje s filtry, které zručný kutil dokáže sám osadit na přívod vody v domě a které vodu spolehlivě upraví. Někdy je potřeba zakoupit a instalovat i více druhů přístrojů – podle toho, co naši vodu „trápí“. Tyto malé úpravny nevyžadují žádnou obsluhu, jen je nutné jednou za čas u nich vyměnit filtr či náplň, případně zkontrolovat tvrdost vody testovacími proužky. Pořizovací i provozní náklady jsou nízké, například přístroj na změkčení vody v celém domě stojí kolem 2 až 3 tisíc korun (viz Chatař chalupář č. 6 a 7/2010).

Automatická úpravna vody

Další možností je pořídit si automatickou úpravnu vody. Zařízení se sestavuje z jednotlivých technologických celků každému zákazníkovi „na míru“ podle kvality i množství upravované vody. Tímto způsobem lze najednou vyřešit více problémů: odstranit mechanické nečistoty, vodu dezinfikovat, změkčit ji, odstranit z ní nadměrné hodnoty železa, manganu i dusičnanů, odstranit chlor, zápach i zlepšit chuť. Upravená voda je pak čirá a splňuje hodnoty stanovené legislativou. Za takové komplexní zařízení zaplatíme o několik tisíc korun víc než za malé přístroje.