Čas věnovaný údržbě sekačky se nám mnohonásobně vrátí, protože problémům je vždy nejlepší předcházet. Pravidelnou péčí zlepšíme výkon motoru sekačky a tak prodloužíme i jeho životnost. To se týká i stroje jako celku.

Dalším pozitivním efektem je snížení spotřeby paliva až o třicet procent a také snížení škodlivých emisí až o padesát procent. Na případné potíže se sekačkou myslíme již při nákupu a vybíráme ji podle dostupné servisní sítě.

Olej, svíčky, vzduchové filtry, palivo

Hladinu oleje v motoru je nutné pravidelně kontrolovat a olej měnit. První výměnu výrobci doporučují po 5 hodinách provozu sekačky, pak stačí olej měnit za každých 25 provozních hodin, minimálně však jednou za sezónu.

Důležitým prvkem je i zapalovací svíčka, kterou vyměňujeme po každých 100 hodinách provozu nebo opět jednou za sezónu - podle toho, co nastane dříve. Výměna svíčky zajišťuje stálou zapalovací jiskru, spolehlivější startování a úsporu paliva. Rady pro konkrétní typ svíčky najdeme v návodu k obsluze.

Nezapomínáme na výměnu vzduchového filtru v motoru podle daného typu. Aby byla palivová soustava ve formě a motor měl správný tah, používáme jen čistý a čerstvý bezolovnatý benzín. Kupujeme pouze takové množství paliva, které spotřebujeme do 30 dnů. Nemícháme olej s benzínem a nové palivo vždy ošetříme stabilizátorem, který chrání sekačku během sezóny.

Jak sekačku uskladníme na zimu

Pro sekačku je důležité její správné umístění a dodržení všech úkonů před uložením na podzim a zimu, kdy ji dlouhé měsíce nepoužíváme.

Před skladováním dolijeme palivovou nádrž, čímž předejdeme nejen kondenzaci vlhkosti, ale zastavíme korozi a tvorbu vodního kamene ještě, než se vyskytne. Před vlastním plněním přidáme do paliva stabilizátor paliva a poté spustíme na několik minut motor, aby se přísada rozptýlila po celém palivovém systému. Použitím stabilizátoru paliva předejdeme tvorbě pryskyřičných usazenin v palivové soustavě nebo na důležitých částech karburátoru.

Když do nádrže stabilizátor paliva nepřidáváme nebo motor používá palivo s obsahem alkoholu, odstraníme z nádrže veškeré palivo a pak necháme motor běžet tak dlouho, až všechno zbylé palivo spálí a sám se zastaví.

Dokud je motor ještě teplý, vyměníme olej a olejový filtr, je-li jím motor vybaven.

Sekačku neskladujeme špinavou. Z povrchu motoru odstraníme veškeré nečistoty, usazeniny nebo trávu. Ponecháme vodič odpojený od zapalovací svíčky a umyjeme všechny zbytky trávy zahradní hadicí. Poté odstraníme kolem nože chuchvalce trávy např. dřevěnou tyčí a důkladně umyjeme kryt sekačky.

Při údržbě sekačky pomohou i technologie. Každý výrobek má dané servisní intervaly, v jakých je třeba sekačku udržovat. Abychom je nemuseli nosit v hlavě, pomáhá monitorovací zařízení ServisExpert, které nás informuje o tom, že nastal čas věnovat sekačce příslušnou péči.