Důvody ale mohou být i jiné: někomu nechutná voda z vodovodu, jinému vadí, že vodné a stočné ukusuje stále větší částku z rodinného rozpočtu. Pokud se rozhodnete pořídit si vlastní studnu, v každém případě se připravte na to, že půjde o finančně, ale i časově značně náročnou investici, která se vám však již po několika letech vrátí.

Kam se obrátit

Cesta k pořízení vlastního zdroje vody začíná na příslušném stavebním úřadě. Právě zde získáte informace, co potřebujete k vystavení povolení ke zřízení vlastní studny. Tyto informace jsou důležité, protože ne všechny stavební úřady mají stejné požadavky.

Zatímco někde budou po vás žádat posudek státem oprávněného hydrogeologa, jinde ho po vás chtít nebudou. Jeden stavební úřad může navrhnout provedení takzvaného průzkumného vrtu, který pak dodatečně schválí jako studnu, jiný úřad může zase trvat na složitějším postupu a průzkumný vrt provedený bez povolení by vám naopak nařídil zasypat. Kromě toho by vám na stavebním úřadě měli v případě potřeby pomoci s vyplněním žádosti o stavební povolení. S tím vám ale může poradit i realizační firma, kterou v žádosti musíte mít již uvedenou. Po získání stavebního povolení k realizaci studny byste neměli se zahájením prací příliš otálet – povolení totiž ztrácí po dvou letech platnost.

Jakou si pořídíte

S volbou typu studny by vám měl vzhledem k tomu, že hodně záleží na geologických poměrech a umístění vodonosné vrstvy v každé lokalitě, poradit odborník. V podstatě se rozlišují tři způsoby hloubení.

Nejrozšířenějším je v současnosti vrtání. Vrtané studny mohou mít různý průměr. Studny o průměru 10 – 15 cm mají metr hloubky (takzvaný běžný metr) nejlevnější. Ale vzhledem k tomu, že zase musí být hlubší než studny s větším průměrem, příliš na nich neušetříte. Tento typ studní je vhodný především k rekreačním objektům, případně rodinným domům s nižší spotřebou vody. K zásobení rodinných domů pitnou vodou nejčastěji slouží studny o průměru 20 – 25 cm, umožňující zapuštění výkonnějšího čerpadla.

Vrtané studny mohou mít hloubku až několik desítek metrů. Jejich vydatnost závisí na geologických poměrech v území, většinou bývá kolem 0,1 – 1 litr za sekundu a méně. V některých hydrogeologicky příznivých lokalitách mohou mít vrtané studny vyšší vydatnost. Voda z nich vytéká bez čerpání přetlakem. Takovým studnám se říká artéské.

V některých případech je vhodnější typ studny hloubené, ve skalách střílené, které mají průměr jeden metr. Předností tohoto typu studní je snadnější čištění v případě zanesení, s čímž souvisí i delší životnost – až 100 let, zatímco u vrtaných se životnost udává okolo 30 let. Méně užívanějšími studnami jsou vytloukané studny o průměru 30 až 35 cm a půlmetrové.

Cesta ke spotřebiteli

Vrtané studny mají malý objem akumulované vody, a proto většinou nemohou zajistit zásobování objektu vodou přímým čerpáním do vnitřního vodovodu. Voda se z nich proto obvykle čerpá do akumulační nádrže, ve které se vyrovná rozdíl mezi vydatností studny a maximální okamžitou potřebou vody v objektu. Akumulační nádrž musí být navržena tak, aby v objektu byl vždy k dispozici dostatek vody, ale aby byla zajištěna i její kvalita a teplota.

Jiným způsobem se odčerpává voda z hloubené studny. Vzhledem k tomu, že je v ní obvykle dostatečná zásoba vody, je možno ji odčerpávat přímo, aniž by se musela hromadit v akumulační nádobě. Voda se podle hloubky čerpá buď ponorným čerpadlem, nebo čerpadlem se sacím hrdlem nad hladinou vody.

Jak vyhledat realizační firmu

Spokojenost s realizací studny závisí především na dodavateli, v tomto případě specializované studnařské firmě, která má ke své činnosti patřičná povolení. Málokdo z nás má ale možnost prověřit si v krátkém čase seriózní studnařské firmy v okolí. Z toho důvodu většinou hledáme na internetu, kde se dozvíme, na co se která společnost specializuje, a vytvoříme si představu o dodacích lhůtách a ceně.

Nejspolehlivějším „výběrovým řízením“ je ale i v tomto případě doporučení. To můžete získat od místních lidí, v jedné lokalitě je pod většinou studní „podepsána“ jedna dvě firmy. Tip na šikovného a spolehlivého dodavatele ale můžete získat i na stavebním úřadě. Jeho zaměstnanci moc dobře vědí, s kterou studnařskou firmou byli lidé spokojeni nebo s ní naopak byla celá řada potíží.

V souladu s přírodou

Typ studny by měl vycházet, jak již bylo zmíněno, z konkrétních přírodních podmínek daného místa. Například pokud má vaše zahrada písčité či štěrkovité podloží, není vhodné provádět pouze úzký vrt, který se zde velmi brzy zanese. Stejně tak nevyžadujte u chaty hloubenou studnu o průměru jeden metr, i když by představovala designovou třešničku na vaší zahradě. Důvodem je to, že její pořízení je nákladnější a ne zrovna ohleduplné vůči životnímu prostředí – v případě kamenitého prostředí se musí střílet. Nejvhodnější je poradit se se studnařem.

Umístění studny musí splňovat podmínky stavebního povolení. Studna se nestaví doprostřed zahrady, kde by víceméně překážela, ale místě, které je co nejdále od místní komunikace. Studnař musí při umísťování studny brát zřetel i na studnu v sousedství, abyste si sice nepořídili vlastní zdroj vody, ale zároveň o něj nepřipravili sousedy.

Po zhotovení studny nám studnař vystaví takzvaný předávací protokol obsahující nejen všechny informace o okolnostech stavby, ale také o vlastnostech studny (hloubce, kvalitě vody, rychlosti přítoku). Tato listina je podkladem pro naši žádost o kolaudaci studny.