Aby mezi ostatními výraznými předměty nezanikly, ale naopak podtrhly zajímavý prostor, měly by samy o sobě upoutat pozornost. Ať už ostrou čepelí, výraznou žilnatinou listů, nebo zajímavými barvami. To platí o exotickém krotonu, bizarním cypřiši i prapodivné masožravce.

Rostlina vytvoří dokonalý celek teprve v květináči, takže jeho výběru věnujeme pozornost. Neméně důležité také je najít pro rostlinu správné místo.