Tento cenový rozdíl proti běžným rostlinám obvykle způsobuje, že takto označené druhy se u nás prodávají obtížněji – a k tomu všemu ještě vyvolávají negativní emoce. Proto bude rozhodně užitečné vysvětlit si, co symbol ® uvedený za názvem rostliny vlastně znamená. Rostlinám označeným tímto symbolem se říká licencované. V praxi to znamená, že není možné tyto rostliny komerčně množit, aniž by pěstitel měl pro tento účel zakoupenou platnou licenci.

Výborným příkladem, proč používat i licencované rostliny, je také tento kakost. Je to Geranium ‘Rozanne’®, mimochodem v USA vyhlášené za trvalku roku 2008. Tento kultivar je výjimečný jak atraktivitou květů, tak zejména délkou periody kvetení.

FOTO: Flóra na zahradě

Podívejme se na věc pomocí příkladu. S tímto jevem se můžeme setkat v mnoha odvětvích průmyslu, často třeba v potravinářství. Některé firmy uvedly na trh své výrobky, u kterých předpokládají velký obchodní úspěch. Vývoj receptury je stál určité úsilí, čas i finanční prostředky. Aby je o tento výsledek neobrala konkurenční firma, nechá si tato společnost zaregistrovat svůj originální výrobek, který poté nese značku ®. Velmi zjednodušeně řečeno to znamená, že jestli někdo jiný chce tuto recepturu využívat pro komerční účely, musí si od majitele licence zakoupit pro tuto výrobu práva.

Podobná situace platí i v zahradnictví, a to jak při produkci rostlin okrasných, tak užitkových. Opět zjednodušeně řečeno, symbol ® je jakýmsi vyjádřením autorských práv šlechtitele nebo firmy, která pozoruhodnou rostlinu vyšlechtila a uvádí na trh. Výraz „ pozoruhodná rostlina“ je přitom velmi důležitý. Aby nově vyšlechtěná rostlina získala tuto ochrannou známku, musí její přihlašovatel podstoupit relativně složitý a také poměrně drahý proces.

Proto tento symbol obvykle získávají odrůdy, které jsou opravdu něčím velmi mimořádné, tedy pro spotřebitele výrazně hodnotnější. V případě, že je celý tento proces korunován úspěchem, začínají pro komerční množení odrůdy platit přísná pravidla. Takto označené rostliny může na trh uvádět pouze firma, která má od držitele licence zakoupená práva pro množení a prodej. Z každé prodané rostliny pak určitá částka putuje na účet majitele licence.

Mezi bohyškami (Hosta) je také mnoho krásných odrůd, z nichž některé nelze bez licence volně komerčně rozmnožovat. Jednou z nich je odrůda ‘June’®, která je zejména v první polovině vegetačního období mimořádně krásná.

FOTO: Flóra na zahradě

Neplatí to absolutně, ale ve většině případů jsou licencované rostliny opravdu výjimečné. Třeba délkou kvetení, kvalitou či množstvím květů, zdravotním stavem, odolností vůči nemocem nebo škůdcům, bohatou úrodou, kvalitou plodů či dokonce kombinací těchto vlastností. Všeobecně platí, že není „květina jako květina“. Na dobrých genech opravdu záleží, často jsou to právě genetické vlastnosti, které rozhodují o úspěchu rostliny, o tom, jestli ji budete milovat či nenávidět.