Beton se v našich zahradách skutečně využívá stále více nejen ve formě litého betonu, který účelně posloužil především před garáží nebo v okolí domu, ale oko příliš nepotěšil. Dnes ho nahrazují ušlechtilé betonové dlažby, které výborně vyhoví jak po technické, tak estetické stránce a v této formě ho využijeme i v zahradách místo kamene, dřeva a zdobných prvků. V jeho prospěch hovoří vysoká pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti působení vody a mechanické námaze i nižší finanční nároky na realizaci.

K nízké ceně betonu přispívá sériová výroba dílů. Tyto prefabrikáty si vysloužily své místo na slunci – nejen fakticky, ale i obrazně – díky tomu, že se s nimi pracuje snadno a rychle. Velkou výhodou je jejich rozměrová přesnost. Také oceníme minimum mokrých procesů, budovat proto můžeme i při horším počasí.

Na svahy je mistr

Ne každý má to štěstí vlastnit zahradu rovnou jako mlat, a dokonce mnozí z nás po takové ani netouží. Ať je to tak nebo tak, svažitý pozemek většinou vyžaduje terénní úpravy pro usnadnění pohybu, vytvoření míst pro odpočinek a samozřejmě pro ochranu před sesouváním půdy. Vytvoření teras pomocí opěrných zídek všechny tyto požadavky splní a výsledný efekt bývá velice působivý. Kameny, cihly, dřevěné palisády z kulatiny či hranolů i železničních pražců dokáže beton úspěšně zastoupit, často i mnohem levněji.

Při stavbě opěrné zdi ve svahu výborně poslouží betonové palisády, které lze také s úspěchem využít jako základ zahradních schodů. Vyrábějí se v několika různých profilech tak, aby k sobě přisedaly nebo umožnily přímou vazbu v řadě. Jejich výška může dosahovat až dvou metrů, musíme však počítat s tím, že jednou třetinou musí být ukotveny v betonovém základu. Pro tvorbu svahového stupně tedy využijeme jen dvě třetiny celkové výšky.

Druhým, a to velmi atraktivním způsobem úpravy terénu jsou svahovky či vegetační tvarovky, které se stupňovitě skládají a naplňují zeminou. K jejich přitažlivosti přispívá možnost vytvořit téměř jakékoliv tvary opěrné zdi v nesčetných variantách – a především možnost je osázet. Beton se zde kombinuje se zelení i kvetoucími rostlinami tak, že jimi může být časem zcela zakryt. Svahovkami můžeme jak příkrý, tak mírný svah, dokonce je často začleňujeme do zahrady i na rovině pro vytvoření zákoutí nebo jako plné oplocení.

Vzhůru na záhony

Betonové prvky, především obrubníky a nízké palisády, nám velmi dobře poslouží jako přechody mezi odlišnými povrchy na zahradě, nejčastěji k ohraničení záhonů. Pokud je zapustíme tak hluboko, aby byl jejich povrch ve stejné úrovni jako trávník, můžeme při sekání pojíždět sekačkou přímo po palisádě či obrubníku a snadno tak pokosit trávu i těsně u záhonu, aniž bychom poškodili žací ústrojí. Pro oddělení záhonu či trávníku od pevné plochy můžeme využít vegetační tvarovky, jimiž můžeme tvarovat obrubu i do výšky a oživit ji zelenými i kvetoucími rostlinami.

Tvárnost i mnoho tváří

Ačkoli beton často není vnímán jako přírodní materiál, je vyráběn z přírodních komponentů – štěrku, úlomků tvrdého ušlechtilého kamene a písku, jejichž pojivem je cement. Zahradu proto neznehodnotí nevhodnými a třeba i zdraví škodlivými materiály. Betonová směs se lije do formy, kde se hutní, lisuje a nechá vytvrdnout do požadovaného přesného tvaru. Mnohotvárnost betonu nespočívá jen v bohatosti tvarů, ale i rozličnosti povrchových úprav. Beton se může brousit, vymývat, ozdobit vylisovanými reliéfy, pískovat či štípat. Tónuje se do širokého barevného spektra barvivy odolnými proti UV záření.

Moderní technologie dokáží napodobit jiné materiály, především cihlu či drahý kámen. V současné době jsou oblíbené prvky, jimž je speciální technologií dodána patina. Kromě dlažby, svahů a obrubníků se z něho vyrábějí prvky drobné architektury jako květináče, mísy, dekorační předměty, lavičky či pítka.

A kytičky na konec

Osázení betonových tvarovek živými rostlinami je korunou zahradního díla. Je však třeba vědět, že rozžhavený beton za letních dnů odebere rostlinám vláhu a snadno dojde k jejich odumření. Tato nevýhoda se projevuje především u tmavších odstínů tvárnic. Rostliny ve svahových tvarovkách se také budou muset vyrovnat s omezeným množstvím půdy a kolísavými teplotami, které způsobuje jejich umístění nad povrchem země.

Proto počítejte s tím, že rozkvetlé stěně nebo obrubě budete muset věnovat náležitou péči. Nejjednodušší je výsadba stálezelených rostlin, ale neochuzujte se ani o barvy. Zelené rostliny můžete kombinovat s letničkami i trvalkami nebo vsadit na sezonní obměny. Odlišné prostředí betonových prvků velice dobře snášejí drobné dřeviny, například borovice kleč, půdopokryvné jalovce, pnoucí rostliny, ozdobné traviny a skalničky. Vzhledem k extrémním podmínkám, se kterými se budou muset rostliny vyrovnat, je obzvlášť důležité poradit se s odborníkem, který vezme v úvahu i další faktory, jako například orientaci svahu ke světovým stranám.

A stejnou radu přijměte, pokud se pouštíte pomocí betonových prvků do větší úpravy zahrady: Obraťte se na odborníka. U betonu asi snáze než u kamene, cihel či dřeva můžete šlápnout vedle. Zkušenost profesionála, který má představu o vyznění zahrady i za několik let, je v tomto případě nadmíru užitečná. Určitě se nesnažte kombinovat příliš mnoho tvarů, barev či povrchů. Obraťte se raději na výrobce, kteří vyrábějí celé řady doplňujících se prvků, jež spolehlivěji zaručí harmonický výsledný efekt.