Pomocí chemických signálů se totiž dokážou zelené organismy varovat před útokem predátorů, špatným počasím či upozornit na přítomnost opylovačů.

Rostliny dokážou varovat ostatní také před tím, když se v blízkosti vyskytnou býložravci. Jakmile je jedna rostlina pozřena, začne produkovat chemické látky, které se rychle šíří vzduchem a varují ostatní. Ty mohou začít tvořit v sobě sloučeniny způsobující horší chuť nebo dokonce klopit listy a stát se tak hůře dostupnou obětí.

„Rostliny nejenže odpovídají na spolehlivé podněty ve svém životním prostředí, ale také samy dokážou produkovat podněty, kterými komunikují s ostatními rostlinami a také ostatními organismy,“ tvrdí doktor Richard Karban z University of California, jenž na výzkumu rostlinné komunikace spolupracoval s expertem Kaorim Šiodžirim z Kjótské univerzity.

Studii o sofistikované komunikaci v rostlinné říši otiskl prestižní vědecký časopis Ecology Letters.