Pro listnaté stromy je nejužitečnější sýkorka koňadra i o něco menší sýkorka modřinka. Podle literatury devět mláďat sýkory koňadry dokáže za devatenáct dní pobytu v budce spořádat až 7580 housenek a jiného hmyzu. Podle anglických zdrojů dokonce zničí sýkorky kolem 47 % přezimujících larev obaleče jablečného.

Krmítko se třemi vletovými otvory


Zajištění budek před dravci
Největším nebezpečím pro užitečné ptactvo jsou toulavé či špatně krmené kočky. Ale už jen pouhá přítomnost kočky na ovocné zahradě je pro ptáky varováním: sem nelítej! Pokud tedy vlastníte kočku, měla by se pro klid ptactva pohybovat jen v okolí domu. Dalším nebezpečným elementem je kuna. Patří sice do přírody, ale je nutné držet si ji od zahrady co nejdále. V souvislosti s tím je třeba počítat s faktem, že kuny rády osídlují neudržovaná stavení v okolí lidských obydlí a také se snadno zabydlí v hůře přístupných prostorách pod střechou domu.

Kočka nesmí do zahrady...

S přítomností dravců úzce souvisí umístění a zajištění ptačích budek či krmítek. Pokud krmítko umístíte na strom, je dobré zakotvit je pevným drátem, nejlépe na čtyřech místech tak, aby se ve větru co nejméně pohybovalo. Pokud budky či krmítka umísťujete na stavení (nebo poblíž něho), volte pro dravce nedostupná místa a zajistěte je zábranami.

Krmítko pro sýkory

Na přikrmování sýkor existují různé, někdy i protichůdné názory. Nejaktuálnější je samozřejmě v zimních měsících, když jsou stromy a krajina pod sněhem a užitečné ptactvo hyne hladem. Podle mých zkušeností je však důležité udržovat sýkory v blízkosti zahrady v průběhu celého roku. Toho lze nejlépe dosáhnout přikrmováním ptáčků slunečnicovými semínky, které pro ně znamenají příjemnou potravní změnu.
Výborné je, když mají ptáci k dispozici speciální krmítko se šesti vletovými otvory o velikosti 32 mm (sýkora koňadra) či 28 mm (sýkora modřinka), které jim můžete snadno vyrobit. Tato konstrukce nedovolí skupinkám silnějších a větších zvonků, aby slabším sýkorkám ujídali potravu. Dobré je i to, že do tohoto typu krmítka neprší ani nesněží a lze do něj nasypat i větší zásobu semen. V prodeji jsou samozřejmě i nejrůznější automatická krmítka, z nichž si mohou ptáci semena pozvolna odebírat.
Všechny krmítka a budky by však měly být otevíratelné, aby se daly vyčistit. Krmítko pro sýkorky doporučuji umístit v blízkosti hustého keře, třeba chvojky klášterské. Uvnitř keře ponechte i uschlé větvičky, aby se ptáci měli kde schovávat před dravci.

Sýkora nepohrdne ani oříškem
Jedna budka nestačí
Mít na zahradě jednu až dvě ptačí budky je minimum. Umísťuji je na každý třetí strom, protože vedle mé zahrady je pozemek – hmyzí ráj. Pokud budky pro sýkorky osídlí vrabci, nevadí to: v době hnízdění a krmení mladých se stávají všežravci a sbírají i hmyz. Říká se sice, že vrabci ničí pupeny rybízu a že naklovají jablka. Moje zkušenost je však taková, že do jablka si klovne spíše sýkorka…

Chalupářské krmítko v živém plotě
Vítám rehka i červenku
Dalším ptáčkem užitečným pro zahradu je rehek zahradní. Za teplých večerů chytá motýlky obaleče jablečného i jiný hmyz. Rehek však potřebuje speciální budku s obdélníkovým vletovým otvorem a s delší dřevěnou stříškou nad ním. Jen tak mu zajistíte účinnou zábranu proti velkým ptákům plenícím rehčí hnízda.
Pokud na zahradě pracuji se zemí, mohu si být jist, že hned po mém odchodu přiletí červenka a začne v čerstvé zemině sbírat hmyz. Zahradu často navštěvuje i brhlík. Často ho lze pozorovat i na kmenech stromů, zaletí si i do otevřeného krmítka, neboť miluje slunečnicová semínka.

Kdo má rád přírodu, přivítá na svojí zahrádce i pěnkaví návštěvu, i když pěnkavy se převážně živí semeny. Konečně: husté keře kolem pozemku či přímo na něm dávají záruku, že se časem dočkáte uhnízdění a návštěv i dalších ptačích druhů.

Víte že ...
◗ Hlavní skupinu stálých návštěvníků krmítek tvoří vrabec domácí, sýkora koňadra a zvonek zelený

◗ Příležitostně krmítka navštěvují kos černý, pěnkava obecná, sýkora modřinka, hýl obecný, vrabec polní, hrdlička zahradní a další ptáčci

◗ Krmítka musíme udržovat v čistotě, jednou za několik dní bychom je měli dezinfikovat. Zabráníme tím šíření infekčních chorob mezi ptáky