Křen jako plevel
Křen obvykle roste v odlehlých koutech zahrady a nepozorovaně rok od roku zabírá stále větší plochu. Když taková zarostlá místa chceme zkulturnit, půdu zryjeme, kořeny, na které narazíme, samozřejmě vyndáme. Na jaře se ale zase objeví spousta nových rostlin křenu. Křen má totiž velice hluboký a rozsáhlý kořenový systém a na zbytcích kořenů se stále objevují nové listové růžice. Vzniká problém, jak se křenu zbavit natrvalo.

Kvetoucí křen

Měli bychom začít důkladným přerytím celé plochy a důsledné vysbíráním všech kořenů. Na velké ploše jde ale o velmi namáhavý postup. V takovém případě je na místě použít některé herbicidy s účinnou látkou glyphosat. V malospotřebitelském balení to může být například Glykofan 480 SL, Kaput, Roundop Bioaktiv. Tyto prostředky jsou nejúčinnější tehdy, když je aplikujeme v jarních měsících, tedy v období intenzivního růstu. Rostliny mají již vyvinutou dosti velkou listovou plochu, protože účinnou látku přijímají listy a transportují ji do kořenů. Účinek se projeví asi za dva týdny – rostliny vadnou, žloutnou a odumírají. Výhodou těchto přípravků je to, že se po styku s půdou hned rozkládají, proto v půdě nezanechávají žádné nebezpečné zbytky – rezidua.

Pcháč oset

Jednou aplikací ale obvykle nedosáhneme stoprocentní účinek – musíme počítat s tím, že je třeba přípravky použít opakovaně, vždy, když se objeví nová listová růžice. Na ošetřené ploše proto během vegetačního období budeme pěstovat zahradní plodiny až úplném vyhubení nežádoucích plevelů. Kromě křenu je to i úporný pcháč oset, podběl lékařský, svlačec rolní a podobně. Jako první plodinu „po“ můžeme vysadit brambory, které během vegetace několikrát okopáváme a přihrnujeme, čímž půdu stále zbavujeme různých zbytků plevelů s hlubšími oddenky.

Komplikovanější je hubení křenu nebo jiných hlubokokořenících plevelů v již pěstovaných zahradních plodinách. Uvedené herbicidy sice můžeme také použít, ale potíž je v tom, že nesmíme zasáhnout jiné plodiny. Používáme k aplikaci například štětec a používáme také koncentrovanější roztok.

Podběl léčivý kvete časně na jaře.

Květiny jako plevel
Také některé květiny mohou zplanět a rozšíří se i tam, kde nemají co dělat. Jako příklad můžeme uvést často pěstovanou povíjnici (Ipomea). Stačí ji na zahradě vysadit jednou a už se jí těžko zbavíme. Každoročně vyroste minimálně na tom místě, kde rostla vloni. V případě, že jste dali zbytky odkvetlé rostliny do kompostu, za dva roky roste po celé zahradě. V porovnání s vytrvalými plevely se jí ale zbavíme mnohem snadněji.

Spolu s pýrem zničíte i ostatní plevelné trávy, například rosičku krvavou.

Jak se zbavit pýru

Podobně jako křen a jiné vytrvalé plodiny, můžeme i pýr ničit na velkých plochách totálními herbicidy. Pro pýr jsou určeny i takzvané selektivní herbicidy, které ničí jen trávovité rostliny, ale širokolisté plodiny nepoškodí, a to ani tehdy, když dostanou “přímý zásah“. Trh pro malospotřebitele nabízí Fusilade Forte nebo Targa Super. Můžeme je použít v cibulovinách, luskovinách, košťálovinách, paprice, rajčatech, bramborách, ale i v ovocných sadech a na vinici. Používají se při výšce pýru 10 – 20 cm a ničí i jednoleté trávovité plevely, které se v té době již objevily.