Účinné látky může obsahovat celá rostlina nebo jen některá její část - květy, listy, semena, kůra, kořen, nať. Měli byste tedy sklízet jen ty části rostliny, které účinné látky obsahují. Ani jejich obsah však není stálý, mění se podle vegetačního období a závisí i na podmínkách, v jakých rostlina vyrůstá, v jaké době ji sbíráte, jak ji uchováte.

Hlavní zásady

Nadzemní části sbírejte v době, kdy v rostlině vrcholí životní pochody a podzemní části zase v období vegetačního klidu. Nejlépe se sbírá za slunečných a suchých dní. Rostliny zbytečně nepoškozujte a sbírejte jen tu část, kterou potřebujete. Květy, listy a nať ukládejte do košů, případně do papírových sáčků, nikdy ne do igelitových tašek. Každý druh rostliny, případně jednotlivé části, ukládejte zvlášť, aby se nesmíchaly. Dbejte na to, aby se nepomačkaly, nepolámaly a hlavně nezapařily. Vyhýbejte se okolí cest, silnic, kolejí nebo továren a místům, kde by mohly být rostliny zasaženy chemickými prostředky, tedy například okrajům polí. Z tohoto důvodu je nejlepší využít první slunečné dny po dešti.

Ilustrační foto

Tipy na sušení a skladování
  • Místo na sušení si připravte dřív, než začnete rostliny sbírat. Materiálu by mělo být jen tolik, kolik stačíte zpracovat. Rostliny nesmějí ležet na hromadě, musíte je začít sušit hned. Prostor k tomu určený musí být suchý, chráněný před sluncem, deštěm, prachem i kouřem.

  • Nasbírané rostliny zbavte poškozených a nepotřebných částí. Silnější materiál, zejména podzemní orgány, rozřežte po délce na tenčí a kratší kousky.

  • Rostliny sušte odděleně podle jednotlivých druhů, případně podle sbíraných částí v tenkých vrstvách, aby nezatuchly. Listy, květy a křehkou nať neobracejte, silnější a hustěji olistěnou nať občas obraťte či přehrňte, aby vše dobře uschlo.

  • Délka sušení závisí na teplotě, proudění vzduchu a povaze sušeného materiálu. Teplota v sušírně má mít 30 až 40 °C, při sušení kořenů a kůry může být vyšší. Stupeň usušení poznáte dotykem – listy šustí, lodyhy a kořeny se snadno lámou a praskají.

  • Usušené drogy uchovávejte na větraném suchém místě v dobře uzavřených a nepoškozených obalech, na nichž je uveden název, případně datum a místo sběru.

  • Jedovaté rostliny sušte a skladujte zvlášť a zřetelně je označte.