Soutěž byla spíše demokratickým referendem, ze kterého vzešel vítězně student architektury Jiří Bíza a jeho projekt. Ten výzvu rodiny Matějkových přijal, k projekčním pracím ale přizval i zkušeného architekta Jiřího Horkého.

Stavba má elegantní minimalistické rysy.

Stavba má elegantní minimalistické rysy.

FOTO: Miroslav Podhrázský

Dům absolventů školy architektury profesora Emila Přikryla na pražské Akademii výtvarných umění, kteří v roce 2006 založili Ateliér 25, se rodil dlouho, byl doprovázen mnoha komplikacemi obvyklými pro stavby svépomocí.

Půdorys prozrazuje interiérové uspořádání stavby.

Půdorys prozrazuje interiérové uspořádání stavby.

FOTO: Slavné vily Královéhradeckého kraje

Stavba působí i dnes současným dojmem. A to nejen díky promyšlenému řešení, ale i sázce na jednoduchá a nadčasová řešení, která se zrodila z rozhovorů mezi architekty a stavebníkem. Jeho přáním byl příjemný rodinný dům, maximálně propojený se zahradou, který by splňoval požadavky manželského páru ve stáří.

Z toho důvodu architekti nenavrhli stavbu v podobě dnes oblíbeného otevřeného plánu, ale rozdělili ji na dvě samostatné části – na přízemí s bytem majitele a ze zahrady samostatně přístupné poschodí nabízející studentům královéhradecké univerzity v několika garsoniérách nadstandardní ubytování.

Vila ze západní strany.

Vila ze západní strany

FOTO: Slavné vily Královéhradeckého kraje

Čistě minimalistická stavba, která nezapře inspiraci Přikrylovou strohou, ale kultivovanou architekturou sedmdesátých a osmdesátých let, je umístěna v ovocné zahradě. Stojí v okrajové části města, v blízkosti vzrostlého lesa.

To, stejně jako požadavek zajistit maximálnímu počtu místností přímý výhled na tento les a tím i dostatek jižního slunečního světla, výrazně ovlivnilo výslednou podobu stavby.

Pohled na vilu z východní strany.

Pohled na vilu z východní strany

FOTO: Slavné vily Královéhradeckého kraje

Zásadní bylo i stavebníkovo přání zachovat v zahradě všechny ovocné stromy. Za použití minimálních výrazových prostředků a s pomocí obyčejných, ovšem kvalitních materiálů se Bízovi a Horkému podařilo vytvořit pozoruhodný rodinný dům.