Dostálova vila vznikla mezi lety 1932 až 1934. František Ficenec, soukromník, získal od obecního úřadu už v roce 1921 povolení ke stavbě vily na Komenského třídě. Nicméně souhlas s užíváním domu vydal stavební úřad až později.

Posléze požádal továrník Josef Dostál o výstavbu vily na dělené parcele. Jeho vila měla být přistavěna k domu pana Ficence. Došlo ke sloučení obou objektů pod jedno číslo, přičemž jediným vlastníkem se stal továrník Josef Dostál.

Majitelům je k dispozici velkorysá terasa.

Majitelům je k dispozici velkorysá terasa.

FOTO: Miroslav Podhrázský

Původní dům pana Ficence nechal majitel zbourat a v roce 1932 se obrátil na Oldřicha Lisku, tehdy už známého architekta a urbanistu, se zadáním, aby vytvořil plány přístavby a proměny celého objektu.

Josef Dostál, komorní rada a průmyslový podnikatel v oblasti výroby pletené obuvi, se stal společníkem v továrně na obuv Švagera a spol. V následujících letech byla továrna rozšířena, ve firmě bylo zaměstnáno hodně kosteleckých občanů. Obuvnická firma dostala název „Dostál a Švagera” a její výrobky se exportovaly především do zámoří.

Chloubou interiéru je vitráž s květinovými motivy.

Chloubou interiéru je vitráž s květinovými motivy.

FOTO: Miroslav Podhrázský

Podle Liskova návrhu vznikla prostorná vstupní centrální hala se schodištěm, přístupná jak z ulice, tak schodištěm ze západní strany domu.

Denní prosvětlení řešil autor vitráží s rostlinným barevným námětem a zároveň okenními otvory v prostoru jednoramenného schodiště. Příjemně, jak v interiéru, tak vně objektu, působí opakující se námět kovových výrobků z bílé mosazi.

Stavba byla navržena jako reprezentativní objekt.

Stavba byla navržena jako reprezentativní objekt.

FOTO: Slavné vily Královehradeckého kraje

Pozornosti neujde ani tyčový prvek vzniklý také z bílé mosazi, procházející v hlavní straně vily od druhého nadzemního podlaží až nad okna v podkroví. Je zakončený iniciálami JD – Josef Dostál.

Plán přístavby a úpravy domu.

Plán přístavby a úpravy domu

FOTO: Miroslav Podhrázský

V roce 2002 zadal nový majitel rekonstrukci objektu za účelem využít vnitřní prostory pro nestátní zdravotnické zařízení. Oslovil proto místního architekta Aleše Granáta. Podstatou návrhu rekonstrukce bylo vyhovět jednak požadavkům zadavatele na změnu užívání a zároveň zachovat historickou podobu vily.