Historické jádro Českého Krumlova obklopuje řada návrší, na jejichž svazích už od začátku 20. století začaly vznikat vilové čtvrti. Největší z nich vyrostla pod poutní kaplí na Křížové hoře.

Pro architekty jednotlivých domů se ale málokdy stal svažitý pozemek parcely dobrým výchozím zadáním. O vile v Rožmberské ulici, postavené firmou „BMS Touristic, München, Germany“, platí pravý opak.

Schodiště je umístěné z boku a umožňuje příchod do různých podlaží zvenku.

Schodiště je umístěno z boku a umožňuje zvenku příchod do různých podlaží. Patra propojuje i vnitřní schodiště.

FOTO: Slavné vily Jihočeského kraje

Vilu s neofunkcionalistickými rysy navrhl bratislavský Ateliér K.F.A. Znalci ji často označují za dílo architekta Norberta Šmondrka. Na projektu spolupracovaly i pražský ateliér Tekton a krumlovský ateliér SP Studio, který upravil podobu spodní části domu.

Vedle krytého minimalistického vstupu do vily nechybí garáž.

Vedle krytého minimalistického vstupu nechybí garáž. V suterénu je i technické zázemí stavby.

FOTO: Slavné vily Jihočeského kraje

Výrazné tvarové členění vily nevzniklo jen z kaskádovitě ustupujících podlaží, ale i posunutím hranolů jednotlivých pater do stran.

Důraz byl při návrhu vily kladen na pravoúhlost, na ostré střety svislých a vodorovných prvků. To dodává vile na dramatičnosti. Pravý úhel nesvírají jen stěny bloků jednotlivých podlaží, ale i členicí prvky těchto stěn.

Vila působí strohým a lehce nepřístupným dojmem.

Vila působí strohým a lehce nepřístupným dojmem.

FOTO: Slavné vily Jihočeského kraje

V prvním patře je umístěn administrativní provoz firmy BMS Touristic. Do dalších dvou pater architekti navrhli velké byty.

V zadních částech vily nechybí velký obytný pokoj, vybavený vždy terasou a nabízející krásný výhled.