V letošním ročníku porota složená především z profesionálních architektů vybrala ze 444 přihlášených návrhů tři nejlepší díla, následně rozdala dalších 22 čestných uznání.

Cílem soutěže je podpořit zájem veřejnosti i architektů o vertikální způsob zástavby, o inovativní způsob zacházení se zdroji a materiály a obecně i o nový životní styl, který podobné stavby s sebou mohou přinést.

Tradičně soutěž akcentuje ekologické, environmentální a trvale udržitelné aspekty a principy. Proto se mezi vítěze dostávají často projekty, které zohledňují právě životní prostředí, a jejich cílem je - kromě nabídky obydlí - zlepšení životních podmínek v daném prostředí.

Vítězný projekt nese název Mrakodrap Mashambas. Je určen do prostředí subsaharské Afriky. Jeho autory jsou pošltí architekti Pawel Lipiński a Mateusz Frankowski.

Vítězný projekt nese název Mrakodrap Mashambas. Je určen do prostředí subsaharské Afriky. Jeho autory jsou polští architekti Pawel Lipiński a Mateusz Frankowski.

První místo letos získala dvojice polských architektů Pawel Lipiński a Mateusz Frankowski s návrhem nazvaným Mrakodrap Mashambas (Mashambas Skyscraper). Jde o modulární mrakodrap, který by sloužil především jako vzdělávací centrum a tržiště pro nové zemědělské komunity v subsaharské Africe.

Cílem projektu je hledat další možnosti zemědělství v dané části světa a redukovat úmrtnost způsobenou nedostatkem potravin.

Stříbrnou pozici přiřkla porota návrhu nazvanému Vertikální Továrny v megaměstech, jehož autory je dvojice architektů z USA Tchien-šu Liou a Ling-šen Sie.

Stříbrnou pozici přiřkla porota návrhu nazvanému Vertikální továrny v megaměstech, jehož autory je dvojice architektů z USA Tchien-šu Liou a Ling-šen Sie.

Na druhém místě skončil projekt nazvaný Vertikální továrny v megaměstech (Vertical Factories in Megacities), který navrhla dvojice amerických autorů Tchien-šu Liou a Ling-šen Sie. Jejich práce je svým způsobem průzkumem toho, jaké výhody by přinesla realita, ve které by se továrny vrátily zpět do měst.

Návrh počítá s vytvořením několika vrstev vyčleněných pro zemědělství a rekreační účely, které by byly umístěny nad sebou tak, aby vznikl svisle orientovaný objekt.

Každá z rekreačně laděných vrstev by pak byla zásobována zdroji a odpady z továren, které už v současnosti dokážou být velice čisté z hlediska produkce škodlivin.

Španělský architekt Javier López-Menchero Ortiz de Salazar se svým návrhem Espiral3500 získal třetí místo v soutěži.

Španělský architekt Javier López-Menchero Ortiz de Salazar se svým návrhem Espiral3500 získal třetí místo v soutěži.

Jako třetí nejlepší projekt odborná porota vyhodnotila návrh Španěla Javiera Lopéz-Menchero Ortize de Salazar s názvem Espiral3500. Jeho podstatou je převedení běžného horizontálního uspořádání města a jeho ulic do vertikálně rostoucí spirály.

Čestná uznání

Udělení čestných uznání je v soutěži tradicí. Porota tak oceňuje další projekty, které ji nějakým způsobem zaujaly. V letošním roce to byl například návrh začleňující obytné struktury do již existující skály, nebo dokonce do kmene sekvoje.

Mrakodrap charakteristický četnými oblouky na povrchu začlenil do Newyorské části Manhattan tým čísnkých architektů ve složení Wen-ťia Li, Žan Chuo, Ťing Ťü. Návrh nese název Arch SKyscraper.

Mrakodrap charakteristický četnými oblouky na povrchu začlenil do newyorské části Manhattan tým čínských architektů ve složení Wen-ťia Li, Žan Chuo, Ťing Ťü. Návrh nese název Arch Skyscraper.

Dílo s názvem Zapomenuté pomníky: Utopická budoucnost urbanizace (The Forgotten Memorials: The Utopian Future of Urbanization) vytvořila dvojice amerických designérů Čung-chan Chuang a Wen Ču.

Dílo s názvem Zapomenuté pomníky: Utopická budoucnost urbanizace (The Forgotten Memorials: The Utopian Future of Urbanization) vytvořila dvojice amerických designérů Čung-chan Chuang a Wen Ču.

Mrakodrap jako automat na tobolky (Pod Vending Machine Skyscraper) je dalším z projektů, které získaly čestné uznání poroty. Jeho autorem je britský architekt Haseef Rafiei.

Mrakodrap jako automat na tobolky (Pod Vending Machine Skyscraper) je dalším z projektů, který získal čestné uznání poroty. Jeho autorem je britský architekt Haseef Rafiei.

Italsko-rakouský tým Luca Beltrame a Saba Nabavi Tafreshi vytvořil dílo Heal-Berg: Reverse Climate Changing Machine (Léčivá hora: Stroj na reverzi měnícího se klimatu). Jde o strukturu určenou k odbourávání skleníkových plynů a ochlazování mořské vody.

Italsko-rakouský tým Luca Beltrame a Saba Nabavi Tafreshi vytvořil dílo Heal-Berg: Reverse Climate Changing Machine (Léčivá hora: Stroj na reverzi měnícího se klimatu). Jde o strukturu určenou k odbourávání skleníkových plynů a ochlazování mořské vody.

Přizpůsobitelná kapacita: Socio-ekologická vertikální komunita v Tanzánii (Adaptive Capacity: A Socio-ecological Vertical Community in Tanzania) je dílem britského autora Adrianna Jeevananthana.

Přizpůsobitelná kapacita: Socio-ekologická vertikální komunita v Tanzánii (Adaptive Capacity: A Socio-ecological Vertical Community in Tanzania) je dílem britského autora Adrianna Jeevananthana.

Američan Ryan Ibarra navrhl do skalního masivu vetknutý mrakodrap s názvem Horský mrakodrap v Yosemite (Mountain Skyscraper in Yosemite).

Američan Ryan Ibarra navrhl do skalního masivu vetknutý mrakodrap s názvem Horský mrakodrap v Yosemitském parku (Mountain Skyscraper in Yosemite).

Jihokorejský tým ve složení Ko Jinhyeuk, Cheong Changwon, Cho Kyuhyung, Choi Sunwoong navrhl obejkt, jehož název i vizualizace mluví za vše: Obří mrakodrap v sekvoji (Giant Sequoia Skyscraper). Dílo vychází vstříc touze člověka žít v sepjetí s přírodou.

Jihokorejský tým ve složení Ko Jinhyeuk, Cheong Changwon, Cho Kyuhyung, Choi Sunwoong navrhl objekt, jehož název i vizualizace mluví za vše. Obří mrakodrap v sekvoji (Giant Sequoia Skyscraper). Dílo vychází vstříc touze člověka žít ve spojení s přírodou.

Čestné uznání získal také návrh ruské designérky Kristiny Rykovy, nazvaný Akupunktura systému městské dopravy (Acupuncture of Urban Traffic Structure), který přidává moskevské hromadné dopravě nový druh - kabelovou dráhu.

Čestné uznání získal také návrh ruské designérky Kristiny Rykovy nazvaný Akupunktura systému městské dopravy (Acupuncture of Urban Traffic Structure), který přidává moskevské hromadné dopravě nový druh - kabelovou dráhu.

Earth Port One (Přístav Země 1) je název silně futuristicky laděného návrhu kanadských designérek Catherine He a Celii He. Autorky pozvedly mrakodrap vysoko nad oblaka a využily jej zároveň jako přístav pro meziplanetární lety.

Earth Port One (Přístav Země 1) je název silně futuristicky laděného návrhu kanadských designérek Catherine He a Celii He. Autorky pozvedly mrakodrap vysoko nad oblaka a využily jej zároveň jako přístav pro meziplanetární lety.

Rebecca Nathalie Wennerstrand, Mayank Thammalla a Robert Haejun Park z Nového Zélandu reflektují součansé politické dění. Jejich projekt nese název The Silver Lining: Reconstructing Post-War Syria (Stříbrný okraj: Rekonstrukce poválečné Sýrie).

Rebecca Nathalie Wennerstrandová, Mayank Thammalla a Robert Haejun Park z Nového Zélandu reflektují současné politické dění. Jejich projekt nese název The Silver Lining: Reconstructing Post-War Syria (Stříbrný okraj: Rekonstrukce poválečné Sýrie).

Americký tým ve složení Fu Chao, Čang Jün-lung a Jang Ke navrhl stavbu nazvanou Flexible Materials Skyscraper (Mrakodrap z flexibilního materiálu). Je vytvořena z nového typu materiálu, který bude kompletně vyhovovat veškerým potřebám pro stavebnictví.

Americký tým ve složení Fu Chao, Čang Jün-lung a Jang Ke navrhl stavbu nazvanou Flexible Materials Skyscraper (Mrakodrap z flexibilního materiálu). Je vytvořena z nového typu materiálu, který bude kompletně vyhovovat veškerým potřebám pro stavebnictví.

Z Nového Zélandu je tým ve složení Tamin Song, Jin Woo Kuk, Sun Hee Yoo, Bruce Han, Gangmin Yoo, Jun Sun Baek získal čestné uznání za projekt Lidská věž (Human Castell). Je to stavba inspirovaná věžemi vytvářenými účastníky katalánských festivalů.

Z Nového Zélandu je tým ve složení Tamin Song, Jin Woo Kuk, Sun Hee Yoo, Bruce Han, Gangmin Yoo, Jun Sun Baek, který získal čestné uznání za projekt Lidská věž (Human Castell). Je to stavba inspirovaná věžemi vytvářenými účastníky katalánských festivalů.

Mrakodrap udržitelné městské továrny s dolem (Sustainable Urban Mining Factory Skyscraper) je dílem britského architekta Macieje Kasperka. Svou vizi zasadil do prostředí New Yorku budoucnosti.

Mrakodrap udržitelné městské továrny s dolem (Sustainable Urban Mining Factory Skyscraper) je dílem britského architekta Macieje Kasperka. Svou vizi zasadil do prostředí New Yorku budoucnosti.

Dvojice čínských autorů Čang Po a Liou Šu-man navrhla možný vzhled vertikálně orientované tradiční čínské vesnice (Vertical Traditional Chinese Village). Jenž si uchoval základní tvarové rysy charakteristické pro tradiční čínskou architekturu.

Dvojice čínských autorů Čang Po a Liou Šu-man navrhla možný vzhled vertikálně orientované tradiční čínské vesnice (Vertical Traditional Chinese Village). Návrh si uchoval základní tvarové rysy charakteristické pro tradiční čínskou architekturu.

Lešení z Babylonu (The Scaffold of Babel) je dílo čínského týmu ve složení Jü-tchan Sun, Tchung-ta Sü, Luo-ťia Čang, Ting-lu Wang a Tchien-ťün Wang. Je to obydlí určené do center velkoměst pro dělníky pracující na stavbách výškových budov.

Lešení z Babylonu (The Scaffold of Babel) je dílem čínského týmu ve složení Jü-tchan Sun, Tchung-ta Sü, Luo-ťia Čang, Ting-lu Wang a Tchien-ťün Wang. Jde o obydlí určené do center velkoměst pro dělníky pracující na stavbách výškových budov.

Geneze mrakodrapu na Marsu (Genesis Mars Skyscraper) navrhli španělé Arturo Emilio Garrido Ontiveros, Andrés Pastrana Bonillo, Judit Pinach Martíová a Alex Tintea. Jejich projekt zkoumá možnosti výstavby obydlí na rudé planetě.

Genezi mrakodrapu na Marsu (Genesis Mars Skyscraper) navrhli Španělé Arturo Emilio Garrido Ontiveros, Andrés Pastrana Bonillo, Judit Pinach Martíová a Alex Tintea. Jejich projekt zkoumá možnosti výstavby obydlí na rudé planetě.

Větrný mrakodrap (Wind Skyscraper) navrhl tým designérů z Číny (Šeng-chuej Jang, Sü Pchan, Jüe Sung, Jing-sin Čcheng, Pin-cch' Wang, Jüe-žung Čou, Ja-jing Čeng a Š'-man Wang) je dvojice staveb pro ochranu města před tajfuny i k využití jejich energie.

Větrný mrakodrap (Wind Skyscraper) navrhl tým designérů z Číny (Šeng-chuej Jang, Sü Pchan, Jüe Sung, Jing-sin Čcheng, Pin-cch' Wang, Jüe-žung Čou, Ja-jing Čeng a Š'-man Wang). Jde o dvojici staveb pro ochranu města před tajfuny i k využití jejich energie.

Indická architektka Jitendra Sawantová navrhla futuristicky vyhlížející blok mrakodrapů nazvaný prostě Městký mrakodrap (City Skyscraper). Celé městso soustředěné do jednoho mrakodrapu si rovněž odneslo čestné uznání poroty.

Indická architektka Jitendra Sawantová navrhla futuristicky vyhlížející blok mrakodrapů nazvaný prostě Městský mrakodrap (City Skyscraper). Celé město, soustředěné do jednoho mrakodrapu, si rovněž odneslo čestné uznání poroty.

In Two Minds: Magnetic Cemetery (Ve dvou myslích: Magnetický hřbitov) je návrhem francouzsko-kanadské designérské dvojice Marine Jolieové a Judith Haggiagové. Je to hřbitov budoucnosti, který má vycházet vstříc různým druhům truchlení po zesnulých.

In Two Minds: Magnetic Cemetery (Ve dvou myslích: Magnetický hřbitov) je návrhem francouzsko-kanadské designérské dvojice Marine Jolieové a Judith Haggiagové. Jde o hřbitov budoucnosti, který má vycházet vstříc různým druhům truchlení po zesnulých.

Data Cemetery Skyscrapoer (Mrakodrap se hřbitovem dat) je velmi futuristickou vizí hřbitova budoucnosti, kde mraku podobnou strukturu tvoří diamantové částice s uloženými daty z pozůstatků mrtvých. Autoři: Joanna Targowicz, Mateusz Binkowski, Polsko.

Data Cemetery Skyscrapoer (Mrakodrap se hřbitovem dat) je velmi futuristickou vizí hřbitova budoucnosti, kde mraku podobnou strukturu tvoří diamantové částice s uloženými daty z pozůstatků mrtvých. Autory jsou Joanna Targowiczová a Mateusz Binkowski z Polska.

Američané Lisa Albaughová, Ben Bourgoin, Jamie Edindjiklian, Roberto Jenkins a Justin Oh navrhli pro Londýn komplex výškových staveb s názvem High Density Urban Order (Řád ve velmi husté městké zástavbě). Jde o multifunkční objekt složený ze 4 komponentů.

Američané Lisa Albaughová, Ben Bourgoin, Jamie Edindjiklian, Roberto Jenkins a Justin Oh navrhli pro Londýn komplex výškových staveb s názvem High Density Urban Order (Řád ve velmi husté městské zástavbě). Jde o multifunkční objekt složený ze čtyř komponentů.

Paralelní Manhattan (Parallel Manhattan) je dílem čínského týmu (Č'-jung Tung, Ťiung-čcheng Mou, Siou-pching Chan a Sing-jü Liou). Řeší nedostatek místa v husté a vysoké zástavbě. Autoři ve výšce 120 metrů nabízejí nový, volný prostor, jenž na zemi chybí.

Paralelní Manhattan (Parallel Manhattan) je dílem čínského týmu (Č'-jung Tung, Ťiung-čcheng Mou, Siou-pching Chan a Sing-jü Liou). Řeší nedostatek místa v husté a vysoké zástavbě. Autoři ve výšce 120 metrů nabízejí nový, volný prostor, jenž na zemi chybí.