Uváděné hodnoty jsou důvodem, proč jsou lidé (1,8 miliardy na celém světě) odkázáni na zdroje pitné vody kontaminované fekáliemi, takže jsou v neustálém nebezpečí nákazy cholerou, úplavicí, břišním tyfem a dalšími chorobami.

Nebezpečná voda a s ní související nedostatečná hygiena jsou tak každoročně příčinou 842 tisíc úmrtí na světě. Vyplývá to z informací, které médiím poskytla česká nadace Partnerství, která už přes 20 let pomáhá lidem pečovat o životní prostředí prostřednictvím grantů, jež jim na takovou činnost sama poskytuje, společně s odbornými službami nebo poradenstvím atd.

Dle studií vytvořených pro OSN lze očekávat, že v porovnání se současnými 50 procenty bude do roku 2050 žít takřka 70 procent všech lidí na planetě ve městech. Právě ta ale zejména v rozvojových zemích nemají k dispozici infrastrukturu v potřebném stavu a rozsahu a rozhodně ne zdroje a zařízení umožňující efektivní a udržitelný způsob zacházení s odpadními vodami.

Přitom právě odpadní vody by podle studií bylo možné dále a účelně využívat. Po bezpečně úpravě mohou sloužit i jako zdroj energie, živin a dalších recyklovatelných materiálů.

Vybrané akce pořádané při příležitosti Světového dne vody v ČR

Čeští zájemci o téma vody mají možnost na mnoha místech v republice navštívit vodárny a vodárenské společnosti, které při příležitosti Světového dne vody pořádají přednášky, prohlídky nebo dny otevřených dveří.

Patří k nim například společnost Povodí Labe (vodní dílo Pařížov). Přednášky a komentované prohlídky nabízejí ale především četné čističky odpadních vod. Na návštěvníky se ve středu těší například v Říčanech, v Nových Sadech v Olomouci, v Kralickém Háji v Prostějově, ve Zlíně-Malenovicích, v Uničově, Jičíně, Hořicích, Staré Pace, Kopidlně, Ostroměři nebo v Lázních Bělohrad. Speciální program na náměstí Míru v Mělníku a v jeho podzemí přichystala společnost Voda Jelenice.

Přednášku na téma Sucho a výkyvy počasí mají zájemci možnost si vyslechnout v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.

Pro zájemce připravily prohlídky a přednášky i Středočeské vodárny ve svých provozovnách v Kladně-Rozdělově, v čističce OV v Kralupech nad Vltavou, v Mělníce-Mlazenicích a v čerpací stanici v Mělnické Vrutici.

Na komentovanou prohlídku se mohou těšit i návštěvníci, kteří zavítají do strojovny v Bazénu Náplavka v Brně – Starém Lískovci.

Také v následujících dnech mohou zájemci o tematiku vody a zacházení s ní navštívit četné provozovny. Přehled akcí lze nalézt například na webu nase-voda.cz.