Vila manželů Ungerových od architekta Pavla Mudříka vznikla mezi lety 2002 až 2005. Dům poskytuje krásné výhledy a průhledy do okolní krajiny, a přece působí dojmem dostatečně introvertní a bezpečné stavby.

Terasa poskytuje dostatečné soukromí.

Terasa poskytuje dostatečné soukromí.

FOTO: Slavné vily Jihočeského kraje

Pokud jde o funkčnost stavby, dům obsahuje dvě samostatné bytové části. Základem je prodloužený hranol se sedlovou střechou.

Tento tvar pak člení a doplňují venkovní konstrukce. To vše vzniklo většinou z přírodních materiálů. Architekt Pavel Mudřík ze Zlína se totiž snažil zachovávat pravdivost materiálů a vyhýbal se napodobeninám.

Interiér je zařízen jednoduše a účelně.

Interiér je zařízen jednoduše a účelně.

FOTO: Slavné vily Jihočeského kraje

Vnější plášť objektu tvoří kamenné kvádry z místního lomu a přírodní, nehoblované modřínové fošny kladené horizontálně šupinovým způsobem. Okna mají dřevěné rámy, okenice architekt potáhl ocelovým plechem.

Fasádě dominují přírodní materiály v interiéru i exteriéru.

Fasádě dominují přírodní materiály vevnitř i venku.

FOTO: Slavné vily Jihočeského kraje

V interiéru se od sebe zřetelně liší dvě samostatné jednotky, skromné studio v prvním patře a velkoryseji řešené bydlení rodiny na obou podlažích.

Stavba je důmyslně zasazena do členitějšího terénu.

Stavba je důmyslně zasazena do členitějšího terénu.

FOTO: Slavné vily Jihočeského kraje

Dům zastupuje podobu obytné stavby, která vychází z tradičního typu starého domu typického pro celou Evropu. Tuto tradiční formu architekt Mudřík moderním způsobem zjednodušil až na samotnou podstatu a oblékl ji do dřeva a kamene.

Snažil se dům začlenit do kontextu krajiny a starší zástavby a oslovit i klientelu, která netouží po čistě moderních stavbách.