Stavbu navrhl ateliér Archteam složený z Milana Raka, Ivety Rakové, Libora Rydla a Alexandra Skalického. Pro jejich návrhy, např. dům v Mořině nebo dům M120 v Hněvotíně, je typická neokázalá modernost a zároveň jednoduchost.

Často navrhují domy se siluetou tradičního venkovského stylu, ale s moderním vzhledem.

Dům na louce v Podkrkonoší má podlouhlý tvar se sedlovou střechou. Díky tomu přesně zapadá do prostředí poměrně roztroušené zástavby.

Další výtvarné i konstrukční prostředky jsou ale čistě moderní a současné. Už uložení na betonových patkách zaručuje odstup od okolního prostředí a naznačuje určitou nezakotvenost a snad i dočasnost.

Stavba se nachází v lokalitě Košťálov u Semil.

Stavba se nachází v lokalitě Košťálov u Semil.

FOTO: Tým Slavné vily Libereckého kraje

Celý dům je pokrytý hliníkem, výhledy zajišťují velká obdélná okna. Střecha je také prolomena okny, která zajišťují na jedné straně dostatek osvětlení, na druhé pak umožňují pohled na krov z vnějšku.

K domu přiléhá krytý přístřešek, spojující funkci terasy a krytého stání pro auto.

Interiér je zařízený jednoduše a účelně.

Interiér je zařízen jednoduše a účelně.

FOTO: Tým Slavné vily Libereckého kraje

Konstrukčně jde o dům postavený z dřevěného skeletu, obloženého zmíněnými hliníkovými panely. Systém je uvnitř plně přiznaný i díky tomu, že podkroví je téměř celé otevřené, jen je do něj umístěna galerie.

Hlavním, a vlastně jediným prostorem domu je ústřední místnost, vymezená obvodovými stěnami. K ní přiléhá jen zázemí na západní straně.

Hala sloužící jako obytný ateliér je propojena s okolní krajinou, zároveň jí dřevěný interiér dodává pocit útulnosti a v případě potřeby i uzavřenosti.

Vnitřek domu zdobí přiznané trámoví.

Vnitřek domu zdobí přiznané trámoví.

FOTO: Tým Slavné vily Libereckého kraje

Větrání je zajištěno rekuperací, při které je teplo vycházejícího vzduchu předáváno vzduchu nasávanému. Navíc je možné klima v domě ovlivňovat různě zataženými a roztaženými závěsy na jižní a severní straně.

Vila byla oceněna Čestným uznáním v kategorii Novostavba Grand Prix architektů 2007.