Nad přízemní částí s bílou fasádou, osazenou na terénu, je umístěna druhá část obložená dřevem. Architekt bral při navrhování vily v úvahu vyvýšené místo, pás lesa, ale i chod slunce po obloze.

Novostavba tvoří se sousedními dvěma spřízněnými vilami na sousedních pozemcích osobitou triádu.

Stavbu dekoruje dřevěný obklad na fasádě.

Stavbu dekoruje dřevěný obklad na fasádě.

FOTO: Miroslav Podhrázský, Slavné vily Královéhradeckého kraje

U manželů Kučerových je horní patro ložnic rodičů umístěno nad vstup, který tím kryje. Patro není propojeno se spodní částí, ale volně na ní pluje. Podobně jako u ostatních objektů je zvýrazněna část schodiště, která tvoří jádro – srdce domu a vystupuje i nad obrys ložnice.

Na hlavní vstup navazují symetricky umístěné místnosti pracoven a dětských pokojů s vlastními koupelnami.

Stavba má jednoduché linie a nadčasového ducha.

Stavba má jednoduché linie a nadčasového ducha.

FOTO: Miroslav Podhrázský, Slavné vily Královéhradeckého kraje

Za vstupní chodbou se nachází centrální prvek domu. Jde o výrazné elipsovitě tvarované schodiště, v horní části prosklené ve tvaru velké čočky, kterou pronikají světelné paprsky přes všechna podlaží až do suterénní části.

V přízemí je schodiště součástí velké obytné místnosti s kuchyní a vznášejícím se tělesem krbu.

Schodiště působí monumentálním dojmem.

Schodiště působí monumentálním dojmem.

FOTO: Miroslav Podhrázský, Slavné vily Královéhradeckého kraje

Prosklené stěny obývacího prostoru propojují interiér s krytou terasou v zahradě. Z provozních důvodů byly plochy zahradního bydlení dodatečně zakryty prosklenými posuvnými stěnami.

V patře domu je proti schodišti umístěna chodba, ze které se vstupuje do ložnice rodičů s koupelnou a do velkého obytného prostoru s výhledem na okolní krajinu s dominantou hory Žalý.

Exteriér domu je působivý a promyšlený, stejně tak interiér. Výsledná podoba vily je výsledkem spolupráce autora s osvícenými investory; díky takové spolupráci vzniklo ojedinělé soudobé dílo.