Do soutěže mohly být přihlášeny stavby, které byly dokončeny v roce 2015. Přihlašovat je mohli investoři, projektanti nebo dodavatelé.

Soutěž vyhlásila Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Stavby posuzuje porota složená ze zástupců vyhlašovatelů a odborných poradců.

Hodnotí se celková podoba architektury i kvalita stavebních prací

Porota posuzovala celkové stavebně architektonické řešení díla, kvalitu stavebních prací i vhodnost použití materiálů. Oceňuje se i doba vzniku stavby vzhledem k celkové ceně stavby i její společenská hodnota, originalita a úspornost.

První kategorie je určena pro budovy občanské vybavenosti. Z nich byly nejlepší stavební úpravy lázeňského hotelu Morava Luhačovice od Mirky Chmelařové.

Stavební úpravy lázeňského hotelu Morava Luhačovice.

Stavební úpravy lázeňského hotelu Morava Luhačovice

FOTO: archiv soutěže Stavba roku Zlínského kraje

Druhá kategorie je určena pro domy na bydlení. V té zabodoval Domov pro seniory SeniorPark Valašské Meziříčí, I. a II. etapa od Iva Švábenského a IS-ARCHu.

Stavba poskytuje celoroční ubytování seniorům a umožňuje jim žít kvalitní život i v pozdějším věku.

Novostavba polyfunkčního domu ve Vsetíně.

Oceněna byla novostavba SeniorParku ve Valašském Meziříčí a Domova pro seniory Vsetín.

FOTO: archiv soutěže Stavba roku Zlínského kraje

Ve třetí a čtvrté kategorii, ve kterých se hodnotí rodinné domy a průmyslové a zemědělské stavby, byla udělena jen čestná uznání.

V páté kategorii se utkaly dopravní, inženýrské a ekologické stavby. Mezi nimi zabodovala Úprava křižovatky silnice I/57 se silnicí I/49 v obci Horní Lideč na okružní křižovatku od Ladislava Alstera (Projektová kancelář A-S).

Nové řešení pomohlo odstranit nejrizikovější místo pro přecházení v obci a zvýšila se tak bezpečnost pohybu v lokalitě.

Úprava křižovatky v obci Horní Lideč na okružní křižovatku.

Úprava křižovatky v obci Horní Lideč na okružní křižovatku

FOTO: archiv soutěže Stavba roku Zlínského kraje

Šestá kategorie byla určena pro realizace rozvojových projektů měst a obcí. V ní zvítězila rozhledna Kelčský Javorník od Marty Balážikové. Té dominují působivé ohýbané modřínové lamely. Nově umožňuje návštěvníkům působivé výhledy do moravské krajiny.

V sedmé kategorii soutěžily stavby vzniklé mimo území Zlínského kraje. Titul získalo  moderní Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK ve Vestci u Prahy – Biocev, které navrhl Milan Kužela.

Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK ve Vestci u Prahy s názvem Biocev.

Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK ve Vestci u Prahy s názvem Biocev

FOTO: archiv soutěže Stavba roku Zlínského kraje

Hejtman Zlínského kraje pak ocenil rekonstrukci usedlosti Vařákovy paseky v Lačnově, jejímž autorem je Antonín Závada. Oceněný objekt obsahuje i stálou expozici s informacemi o vypálených osadách. Budova vznikla tradičními technologiemi a za použití přírodních materiálů.

Novináři ohodnotili revitalizaci centrální části města Bojkovice od Josefa Sátory. Za studentskou práci roku a řešení bytového domu v určené lokalitě získala první místo Adéla Mitášová ze SPŠS Valašské Meziříčí.