Vnitřek objektu téměř čistě krychlového tvaru je rozdělen do dvou vertikálně uspořádaných částí. Ta první, která je u severní stěny, funguje jako zázemí pro všechny aktivity, které vyžadují klid nebo soukromí. Jsou zde proto ve třech podlažích vyrovnány ložnice rodiny a hostů, koupelny a samozřejmě kuchyň.

Druhá část interiéru, zabírající jeho většinu, slouží jako variabilní prostor určený pro veškeré společné aktivity obyvatel domu. Je organizován do podoby tribuny, jejíž dvě křídla se v pravém úhlu stýkají.

Hlavním vizuálně ozvláštňujícím prvkem v exteriéru je zábradlí v tyrkysové barvě.

Hlavním vizuálně ozvláštňujícím prvkem v exteriéru je zábradlí v tyrkysové barvě.

Lavice pokračují ve stejné podobě i v exteriéru chaty.

Lavice pokračují ve stejné podobě i v exteriéru chaty.

Tribuny mají dřevěnou, modulární konstrukci a jejich lavičky (rovněž dřevěné) lze upravovat podle aktuální potřeby do různých výšek i různého uspořádání. Slouží jako sedátka, odkládací plochy, opěrátka, stolky, schody atd.

Lavice schodovitě sestupují směrem k jižní a západní straně. Díky tomu mají lidé uvnitř chaty neustále pěkný výhled prosklenou jižní stěnou. Před ní sice lavičky pokračují ještě v exteriéru, ale protože jsou ve stejné výšce jako ty interiérové, výhledu nijak zvlášť nepřekážejí.

Lavice v interiéru vytvářejí variabilní prostor pro společné aktivity rodiny a jejích přátel.

Lavice v interiéru vytvářejí variabilní prostor pro společné aktivity rodiny a jejích přátel.

Kuchyň je v severní části domu, v navazujícím prostoru jídelny (s místy pro osm osob) se uplatnil nábytek stejného stylu, v jakém jsou vytvořeny lavice.

Kuchyň je v severní části domu, v navazujícím prostoru jídelny (s místy pro osm osob) se uplatnil nábytek stejného stylu, v jakém jsou vytvořeny lavice.

Tak jak je prostor variabilně řešen v horních úrovních, je stejně víceúčelově organizován i v přízemí. Tam je přidána pracovna využívající konstrukci tribun jako prvků pro umístění pracovních ploch. Na první pohled divoká změť sloupků a trámků po chvíli zklidnění působí překvapivě zcela jasným a velice přesně organizovaným dojmem.

Motiv tyrkysového zábradlí pokračuje i v interiéru.

Motiv tyrkysového zábradlí pokračuje i v interiéru.

Architekti se při návrhu stavby orientovali také na ekologické a ekonomické aspekty jejího fungování. Celoprosklená fasáda proto nikoli náhodou směřuje na jižní stranu, odkud bude po většinu roku přicházet největší množství tepla ze slunečního záření. Zároveň, velký přesah střechy zabraňuje přehřívání interiéru v létě.

Umístění oken na severní straně (v horní části) a otevíratelných prosklených panelů na jižní straně (vespodu) podporuje přirozené provětrávání domu.

V přízemí je umístěna pracovna.

V přízemí je umístěna pracovna.

Architekti dům navrhli tak, aby ve svém okolí zanechal co nejmenší stopu a působil co nejnenápadněji.

Architekti dům navrhli tak, aby ve svém okolí zanechal co nejmenší stopu a působil co nejméně nápadně.

Krychlový tvar obálky domu je pak ten nejmenší možný, jakého lze při daném objemu stavby dosáhnout, což je ideální minimálně z hlediska množství potenciálních úniků tepla. A nezanedbatelně, stavba v této podobě také zabírá minimum místa ve svém okolí. Na ploše 80 m2 nabízí celkovou plochu podlah 140 m2.

Umístění domu v krajině, řezy domem

Umístění domu v krajině, řezy domem

FOTO: Architecturama (2x)

Uspořádání interiéru

Uspořádání interiéru